U srijedu odluka o novoj lokaciji za spomenik kralju Tvrtku I Kotromaniću

Sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 30. novembra u Vijećnici, a jedna od tačaka dnevnog reda biće prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću.

Izmjena se odnosi na lokaciju spomenika. Kao nova lokacija predloženje plato ispred zgrade državnih institucija na Marindvoru.

Posjetimo, prva predložena lokacija bila je u blizini zgrade Predsjedništva BiH. No, taj prijedlog nije dobio saglasnost Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika jer se nalazi u okviru “historijskog urbanog pejzaža Sarajeva”.

Stoga je predložena nova lokacija koja se nalazi izvan spomenute zone. Ovaj lokalitet je predložen jer omogućava sagledivost spomenika sa svih strana, a u blizini je državnih institucija.

Osim izmjene lokacije, nije bilo drugih promjena, odnosno zadržano je isto rješenje spomenika.

Radio AS