U toku sanacija ulice Sulejmana Filipovića na Dobrinji

Općina Novi Grad Sarajevo realizuje projekat sanacije i rekonstrukcije ulice Sulejmana Filipovića na području mjesne zajednice “Dobrinja A”.

Radove izvodi građevinska firma “Garakop” d.o.o. Kiseljak, a trenutno se vrši skidanje starog asfalta sa kolovoza, iskopi, te tamponiranja.

Projektom će biti obnovljeno i asfaltirano oko 300 metara ceste, koja je bila u jako lošem stanju sa udarnim rupama nastalim usljed slijeganja i propadanja asfalta.

Nakon uklanjanja starog asfaltaltnog sloja i pripremnih radova, izvršit će se polaganje novog u dva sloja, širine 6 metara sa izradnjom kompletne horizontalne i vertikane saobraćajne signalizacije, čime će se osigurati normalno odvijanje saobraćaja na navedenoj lokaciji.

Radio AS