Ukinuta epizoda “Upozorenje”, na snazi ostaje “Pripravnost”

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je danas stavilo van snage Naredbu kojom je, prije tri dana, proglašena epizoda “Upozorenje” u zonama A, B i C, ali je u isto vrijeme, zbog oscilacije vremenskih prilika, ostavilo i dalje na snazi epizodu “Pripravnost” na području Kantona Sarajevo.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području našeg kantona na automatskim stanicama Vogošća, Otoka, Ilidža, Hadžići i Ilijaš zabilježena su prekoračenja praga “Pripravnosti” za PM¹º od 50µg/m³ za prethodni dan, s tim da su vrijednosti ispod praga za “Upozorenje”.

Sinoptička prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas i tokom sutrašnjeg dana pogoduje daljnjem smanjenju zagađenja, ali zbog moguće pojave temperaturne inverzije sutra u jutarnjim satima Stručno tijelo predložilo je resornom ministarstvu zadržavanje epizode “Pripravnost”.

Najavljuju i kako će tokom sutrašnjeg dana iznova razmotriti situaciju i odlučiti o zadržavanju epizode “Pripravnost”, s obzirom na najavljene padavine.

Podsjećamo da u okviru epizode “Pripravnost” na snazi ostaju sljedeće mjere koje se mogu vidjeti na linku: http://bit.ly/3YSS7ir

S obzirom da postoji mogućnost nakupljanja zagađujućih čestica u zraku, i dalje se preporučuje rizičnim grupama stanovništva da reduciraju kretanje i boravak vani u večernjim i ranim jutarnjim satima.

Satne vrijednosti koje govore o stanju kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo mogu pratiti na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda na linku: https://bit.ly/3FUdrM2

Radio AS