UNFPA i Vlada KS: Stvaranje svjetlije budućnosti za mlade u Sarajevu

Ured Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Bosni i Hercegovini, u partnerstvu s Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, a pod pokroviteljstvom i vodstvom premijera KS Nihada Uka, sa zadovoljstvom najavljuje svoju najnoviju, transformativnu inicijativu usmjerenu ka stvaranju svjetlije budućnosti za mlade u Sarajevu, nastojeći osnažiti, unaprijediti, ubrzati i stabilizirati mogućnosti i šanse za mlade ljude u KS.

Danas je u Sarajevu održana Konferencija pod nazivom “Stvaranje svijetle budućnosti za mlade u Sarajevu”, koja je okupila oko 40 donositelja odluka, predstavnika vladinog i nevladinog sektora i akademske zajednice, kao i mlade iz KS. Učesnici su podijelili svoja neprocjenjiva iskustva i vizije o budućnosti, doprinoseći zajedničkim nastojanjima da se unaprijede, ubrzaju i stabilizuju mogućnosti i šanse za mlade u KS.

“Naša vizija je da Kanton Sarajevo postane mjesto gdje svaka mlada osoba ima priliku napredovati. Posvećeni smo rušenju svih prepreka koje mladima onemogućavaju pristup podršci koja im je potrebna”, izjavio je premijer Uk.

Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH navela je da je ovo značajan događaj jer su se učesnici okupili kako bi pokrenuli izradu Strategije za mlade KS za period 2024-2028.

“U saradnji s vlastima Kantona Sarajevo i UNFPA, UN čvrsto vjeruje u snagu naših mladih kao pokretača pozitivnih promjena. Strategija utjelovljuje našu zajedničku predanost poticanju ovog potencijala”, naglasila je Macdonald.

Strategija za mlade ima za cilj unaprijediti kvalitet života mladih kroz sveobuhvatan plan, zasnovan na dokazima. Ona je usmjerena na zadovoljenje stvarnih potreba mladih i olakšanje njihovog rasta i razvoja kroz mehanizme podrške i razne inicijative. Strategija obuhvata širok spektar inicijativa, uključujući promoviranje liderstva, povećanje učešća mladih i poticanje doprinosa zajednica miru.

“Strategiju oblikuju brojne stručne radne grupe, a zasniva se na podacima prikupljenim kroz opsežno istraživanje. Ove grupe sastoje se od iskusnih stručnjaka koji donose na stol bogato znanje i iskustvo, garantirajući izradu visokokvalitetne i djelotvorne strategije. Ovaj dvosmjerni pristup, koji kombinira robusne podatke i stručno znanje, osigurava da će Strategija za mlade zadovoljiti potrebe mlade populacije i olakšati njihov rast i razvoj”, izjavio je Pavle Krstić, ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA u BiH rekao je da, kako bi podržao ovu strategiju, UNFPA pokreće Omladinsku laboratoriju za mirovne politike u cilju zajedničkog osmišljavanja političkih rješenja.

“Ova će inicijativa poticati mentorski vođenu saradnju među studentima i ekspertima u zajedničkom stvaranju održivih političkih rješenja. Štoviše, UNFPA je spreman uvesti indeks mladih, ključni alat za razumijevanje i zadovoljenje jedinstvenih potreba mladih na Zapadnom Balkanu. Ovaj indeks će mjeriti ključne aspekte razvoja, koristeći postojeće javne podatke kako bi se osigurala isplativost, stalna ažuriranja i široka dostupnost”, izjavio je Mososti.

Učešće mladih sastavni je dio ove strategije. Sajra Kustura, mlada aktivistkinja danas je navela da se mladi mogu uključiti kroz konzultacije s mladima i Omladinsku laboratoriju za mirovne politike.

“Sretna sam što mogu reći da je više od 1.000 mladih bilo uključeno u istraživanje i mi, mladi, smo ohrabreni da iznesemo svoje ideje i mišljenja, kao i da doprinesemo naporima za izgradnju mira u zajednici, te preuzmemo liderske uloge”, izjavila je Kustura.

Ova saradnja se odvija u okviru regionalne inicijative Ujedinjenih nacija „Mladi za inkluziju, jednakost i povjerenje“, koju finansijski podržava Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara UN-a.

Inicijativa osnažuje mlade ljude da se uključe u konstruktivne narative, jačaju interkulturalni dijalog, inkluziju, rodnu ravnopravnost i stvaraju međusobno razumijevanje i povjerenje na Zapadnom Balkanu. U međusobnoj saradnji, UNDP, UNFPA, UNESCO, UN Women i relevantni partneri iz javnog sektora, medija, civilnog društva, akademske zajednice i oblasti kulture – rade s mladima na povećanju razumijevanja i poštovanja različitosti u regionu.

Radio AS