Upozoreno na moguće poplave na području USK, SBK, KS i ZDK

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save upozorili su na rast vodostaja Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno u slivovima Bosne, Vrbasa, Une i Sane, kao i na moguće poplave.

Kako su saopštili, riječ je o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 14. do 18. maja. Naglasili su da se očekuje dostizanje nivoa obavještenja o mogućim poplavama na srednjem i gornjem dijelu sliva Bosne te na slivovima Une i Sane u FBiH.

Također su upozorili na bujične poplave na slivovima Fojnice, Sane, Gline i Korane u FBiH. U Sljedeća tri dana prognozira se, kako su istakli, vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

  • Gornjeg i i srednjeg dijela sliva Bosne;
  • Gornjeg dijela sliva Vrbasa;
  • Na slivovima Une i Sane;
  • Na slivu Gline i Korane.

Upozorenja se odnose na područja Unsko-sanskog kantona, Srednjobosanskog kantona, Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu.

U Agenciji za vodno područje rijeke Save su sugerisali nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama, koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, preporučili su na pojačan oprez.

Kako su ukazali, civilna zaštita treba upozoriti stanovništvo, koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno prilaziti obalama s obzirom na moguće povećanje dubine i brzine tečenja vode te da ih pravovremeno obavijeste s uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne poplave) provesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od poplava.

Radio AS