Ured za reviziju objavio izvještaje, urađena i revizija budžeta KS

Ured za reviziju institucija u Federaciji u prošloj godini obavio je reviziorske izvještaje osam institucija Kantona Sarajevo, a provedena je i revizija budžeta KS. Ukupna sredstva kojima raspolažu ove institucije je skoro 2. milijarde maraka. Rezultati su pokazali da je samo Ministarstvo pravde i uprave KS dobilo pozitivno mišljenje istaknuto je na konferenciji u organizaciji Centra civilnih inicijativa.

Revidirano je poslovanje osam kantonalnih institucija, Ministarstva pravde i uprave,  Vodovoda i kanalizacije, Doma zdravlja KS, Zavoda zdravstvenog osiguranja  Sarajevogasa, Sarajevošuma, Službe za zapošljavanje KS, te budžeta KS. Samo gubitak Vodovoda i kanalizacije u 2021. godini  je iznosio 13 miliona maraka.

Posebno zabrinjava što su dva velika preduzeća koja upravljaju javnim resursima Vodovod i kanalizacija i Sarajevo-šume dobili negativno mišljenje, ali primjera negativnih praksi i lošeg upravljanja novcem je mnogo,  tvrde u Centrima civilnih inicijativa. Dom zdravlja Kantona Sarajevo nije koristio odobrena sredstva za nove specijalizacije u 2021. godini, a konstatovani su i mnogi problemi u radu Stomatološke službe. U Zavodu zdravstvenog osiguranja KS revizori su utvrdili da nije izvršena kontrola propisivanja lijekova na recept.

Izvještaj je pokazao i da je Služba za zapošljavanje KS realizovala samo 9 posto planiranih sredstava po programu zapošljavanja.

Za većinu mjera korisnici nisu dostavljali potrebnu dokumentaciju u ugovorenom roku što je uticalo na slabu realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja.

Provedenom revizijom  budžeta KS utvrđeno su nepravilnosti kod dodjele odgovarajućih transfera. Tako se dodjela transfera za kulturu nije vršila na osnovu mjerljivih kriterija dok za oblast vrhunskog sporta u ukupnom iznosu 3. miliona nisu se mogli utvrditi načini uticaja bodova na odobreni iznos sredstava korisnika.

Javna sredstva moraju se trošiti u javnom interesu građana. Još je važnije da ukoliko dođe do odstupanja od ovih principa reagiraju nadležni. Obzirom da je od revizorskog izvještaja prošlo godinu dana iz CCI-ja pozivaju Vladu i Skupštinu da otklone nepravilnosti.

(tvsa.ba)

Radio AS