Uspješnja saradnja FMUP-a, FUP-a i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS

Na jučerašnjem sastaku federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka i direktora Federalne uprave policije Vahidina Munjića, sa Adisom Mešićem, direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, izuzetno uspješnom ocijenjena je saradnja Federalne uprave policije, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Ministar Isak posebno je ukazao na važnost kvalitetnog i profesionalnog rada inspekcija na svim nivoima vlasti, s obzirom na činjenicu da inspektori kao službenici s posebnim ovlaštenjima u velikoj mjeri pomažu u otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela.

“Želim da pohvalim napore koje Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo ulaže za što bolje i kvalitetnije obavljanje poslova i zadataka iz svoje nadležnost”,- izjavio je ministar Isak.

Direktor Munjić istakao je kako će Federalna uprava policije dodatno unaprijediti saradnju sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Direktor Mešić čestitao je ministru Isaku na imenovanju za federalnog ministra unutrašnjih poslova, ističući kako je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova izuzetno važan partner Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, saopšteno je iz Odsjeka za odnose sa javnošću FMUP-a.

Radio AS