Uspostavljanje transparentnog sistema socijalne i boračko-invalidske zaštite

Danas je u Općini Centar održana prezentacija „Vodiča za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite u lokalnoj zajednici” na kojoj je prisustvovala i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Enda Pavić Pečenković.

Ovim povodom ona je istakla da je ovaj vodič od velikog značaja za stanovništvo općine Centar i da se ovakva praksa treba prenijeti na druge lokalne zajednice i nivoe vlasti.

“Sa ovim novim idejama i praksama želimo svim građanima i korisnicima usluga olakšati pristup svim uslugama koje se nude u lokalnoj zajednici i Kantonu Sarajevo. Dugotrajne procedure ćemo pokušati  objediniti i elektronskim putem centralizovati i uvezati u jedan sistem sve ustanove koje se bave ovim pitanjima tako da naši građani neće morati na više mjesta vaditi potrebne papire za ostvarivanje njihovih prava”, objasnila je Pavić Pečenković.

Cilj ovog projekta je da se uspostavi sistem koji će biti transparentan i dostupan svima, te da se svim građanima sa jasnim smjernicama olakša put do ostvarivanja prava koja su im zakonom zagarantovana.

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić ukazao je na problem sa kojim se općinske službe susreću prilikom rješavanja zahtjeva korisnika. 

“Sa ciljem lakšeg snalaženja podnosilaca zahtjeva pri ostvarivanju prava iz oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite, kao i stvaranju dostupnog sistema za sve građane kreiran je ovaj vodič. U okviru nadležne službe pri pružanju usluga građanima za ostvarivanje prava iz domena socijalne i boračko-invalidske zaštite, ostvaruje se saradnja sa korisnikom, porodicom, ustanovama iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, osposobljavanja i rehabilitacije, obrazovanja, humanitarnim organizacijama, što predstavlja jedan složen i komplikovan sistem za građane koji žele ostvariti određeno pravo. Prateći potrebe građana, a posebno u želji da olakšamo ostvarivanje prava putem navedenog vodiča, građani će imati uvid u prava i usluge koje mogu ostvariti u svojoj lokalnoj zajednici iz oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite”, kazao je Mandić.

Građani će moći preuzeti besplatan vodič u svim mjesnim zajednicama Općine Centar, ustanovama socijalne zaštite sa područja centralne gradske općine, ambulantama porodične medicine i u šalter sali Općine Centar.

Osim načelnika Općine Centar Srđana Mandića, prisustvovali su i njegovi saradnici, profesorica sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Melika Husić Mehmedović te Amna Muharemović iz organizacije “UN Women”. Prezentaciju je organizirala Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar.

Radio AS