Usvojen Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu u iznosu većem od milijardu KM

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je večeras Nacrt budžeta za 2024. godinu koji iznosi 1.262.733.248 KM.

Izlažući Nacrt, premijer Uk je ranije kazao da je prihodovna strana tog dokumenta planirana na osnovu revidiranih projekcija javnih prihoda za 2023. godinu i da je uravnotežena.

Prema toj projekciji prihodi od poreza na dobit u 2023. godini iznosit će 191.385.441 KM, projekcija za 2024.godinu je u iznosu od 195.538.666 KM, i veći su za 4.153.225 KM.

Prihodi od poreza na dohodak u 2023.godini iznosit će 271.339.170 KM, projekcija za 2024. je 264.905.124 KM, i manji su za 6.434.046 KM.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo u 2023.godini iznosit  će 508.050.294 KM, projekcije za 2024. godinu su 466.395.576 KM, što znači da će prihodi od indirektnih poreza biti manji za 41.654.718 KM.

Međutim, kako je rečeno, u 2024. godini očekuje se rast nominalnog bruto domaćeg proizvoda za 5,6 posto, te rast realnog bruto domaćeg proizvoda za 2,9 posto.

Također se očekuje rast potrošnje za 1,4 posto. Dalje, u skladu sa projekcijama 2024. godine uvoz bi trebao zabilježiti rast od 7,1 posto nominalno u odnosu na prethodnu godinu, dok bi izvoz trebao rasti više, tačnije 10,4 posto nominalno.

Za servisiranje duga, za ino i domaće kredite u Nacrtu budžeta KS planirana su sredstva u iznosu 82.356.446 KM.

Za kamate na pozajmice primljene kroz državu bit će izdvojeno 21.747.721 KM, kamate za ino kredite 406.566 KM, a kamate od domaćeg pozajmljivanja 10.375.916 KM.

Za otplate dugova primljenih kroz državu bit će izdvojeno  24.286.451 KM, otplate duga za ino kredite 1.582.055 KM, te otplate duga od domaćih financijskih institucija 23.957.737 KM, što je ukupno 82.356.446 KM. Pored toga, izdaci za banke trebali bi iznositi 1.200.000 KM, a za troškove spora Nacrtom budžeta KS za 2024.godinu predviđeni su troškovi u iznosu 50.000 KM.

(FENA)

Radio AS