Usvojen Plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2023. godinu

Na jučerašnjoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo usvojen je Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2023. godinu na osnovu kojeg će Ministarstvo privrede KS u narednim mjesecima provesti javne pozive za dodjelu grant i kreditnih sredstava subjektima male privrede, kao i grant sredstava za pokretanje vlastitog biznisa za nezaposlene osobe.

Za provođenje mjera iz ovog godišnjeg plana u Budžetu KS obezbijeđeno je 8,8 miliona KM, od čega je 2,5 miliona KM za program kreditiranja pod povoljnijim uvjetima, a preostalih 6,3 miliona KM predviđeno je za poticajna grant sredstva kroz devet različitih pojedinačnih programa.

Ministar privrede Zlatko Mijatović pojasnio je da je predviđen iznos od 2,5 miliona KM za kreditiranje subjekata male privrede, uz subvencioniranje kamatne stope do 3% putem odabranih komercijalnih banaka.

Naveo je i da je, u odnosu na prethodnu godinu, povećan maksimalni pojedinačni iznos kredita koji će se u okviru ovih kreditnih linija dodjeljivati subjektima male privrede, tako da će korisnici sredstava umjesto milion KM, moći podizati kredite sa subvencioniramim kamatnim stopama u iznosu do dva miliona KM.

Ministar Mijatović je istakao i da je ove godine dodat novi program usmjeren na davanje podrške pokretanju vlastitog biznisa za osobe životne dobi od 36-55 godina, te da je on pandan prošlogodinjem programu podrške mladim osobama za pokretanje vlastitog biznisa koji će biti dostupan i ove godine.

“Za provođenje programa: ‘Podrška za pokretanje start up poslovnih subjekata kategoriji stanovništva od 36-55 godina starosti’ i ‘Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata’ planirana je implementacija ukupno dva miliona KM, odnosno po jedan milion KM za svaki od ovih programa. Na ovaj način će se za oko 100 nezaposlenih osoba pružiti finansijski poticaj za pokretanje vlastitog biznisa u skladu sa prihvaćenim biznis planom, te će se omogućiti smanjenje nezaposlenosti”, pojasnio je ministar Mijatović. Dodao je i da je po ovim programima predviđena maksimalna pojedinačna poticajna grant podrška u iznosu do 21.600 KM.

Ministarstvo privrede KS provest će i dva programa orijentisana pružanju podrške za zapošljavanje u IT sektoru i sektoru outsourcing poslovnih usluga. Ove godine planiran je iznos od milion KM za pružanje podrške zapošljavanju u IT sektoru i 200.000 KM za podršku zapošljavanju u sektoru outsourcing poslovnih usluga.

Također je planirana i implementacija četiri programa za refundiranje troškova subjekata male privrede na području KS, i to: “Refundiranje dijela troškova kamata po preuzetim kreditima” u iznosu od 400.000 KM, “Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, uvođenja/obnavljanja standarda kvaliteta i digitalizacije poslovanja” u iznosu od milion KM, “Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete” u iznosu od 1,3 miliona KM i “Poticaj razvoja ženskog preduzetništva” u iznosu od 350.000 KM.

Programom koji se odnosi na refundiranje dijela troškova kamate po preuzetim kreditima refundirat će se dio troškova kamate za realizovane kredite koji imaju efektivnu kamatnu stopu veću od 3%, dok će se ostalim programima za refundaciju refundirati kupovina mašina, alata, opreme i tehnike, digitalizacija poslovanja, kao i jačanje konkurentnosti po osnovu uvođenja sistema međunarodnih standarda kvalitete.

Ministar Mijatović posebno je istakao najbitnije novine u ovogodišnjem planu provođenja Programa razvoja male privrede.

“Pored uvođenja nove mjere kojom se podržava pokretanje vlastitog biznisa za osobe životne dobi od 36-55 godina, također su uvećani iznosi alociranih sredstava za određene programe. Tako je za program ‘Refundiranje dijela troškova kamata po preuzetim kreditima’ uvećan iznos sredstava za 200.000 KM. Za program ‘Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, primjene standarda kvalitete i digitalizacije poslovanja’ uvećan je iznos za 358.000 KM, a za program ‘Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete’ iznos je uvećan za čak milion KM. Smatram da je jako bitno spomenuti i da su, u odnosu na prethodnu godinu, uvećani maksimalni pojedinačni iznosi grant sredstava po odabranom korisniku za pograme koji se odnose na refundiranje ulaganja iz prethodnih godina i refundiranje novih ulaganja u tehnološku modernizaciju, uvođenje standarda kvaliteta i digitalizaciju poslovanja. Tako maksimalni iznos refundacije po jednom korisniku za ova dva programa iznosi 50.000 KM, u odnosu na 20.000 KM u 2022. godini”, potcrtao je ministar Mijatović.

Naglasio je i da je ove godine znatno proširen dijapazon djelatnosti koje će biti podržane kroz poticaj razvoju male privrede. S tim u vezi, posebno je istakao da će, izuzev programa koji se odnose na IT, BPO i promociju obrtništva, kroz sve ostale pojedinačne programe biti omogućena finansijska podrška za subjekte male privrede koji obavljaju djelatnosti predškolskog obrazovanja, ali i određene druge djelatnosti u području obrazovanja.

Dokument Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede dostupan je na linku.

Radio AS