Usvojen Program uređenja riječnih korita i zaštite od poplava na području KS

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj je sjednici usvojila Program uređenja riječnih korita i zaštite od poplava na području Kantona Sarajevo. 

Ministarstvo privrede KS, u saradnji sa KU Civilne zaštite i opštinama s područja Kantona Sarajevo, kontinuirano ulaže u uređenje riječnih korita i zaštitu od poplava. 

Cilj ovog programa jeste preventivno djelovanje na smanjenju poplavnih područja i umanjenju šteta koje izazivaju poplave izvođenjem radova na izgradnji zaštitnih vodnih objekata, čišćenju, produbljivanju i trajnoj regulaciji riječnih korita u Kantonu Sarajevo.

Konačni cilj je trajna zaštita stanovništva i njihove imovine, privrednih subjekata, infrastrukture, poljoprivrednog zemljišta od štetnog djelovanja voda izazvanim poplavama i bujicama u rizičnim poplavnim područjima koja su definirana Kantonalnim planom odbrane od poplava.

Programom su obuhvaćeni projekti sa podrućja svih devet općina Kantona Sarajevo i projekti koje je dostavio Grad Sarajevo, a za njegovo provođenje u 2024. godini osigurano preko 7,2 miliona KM.

“Naredni korak je potpisivanje pojedinačnih sporazuma o sufinansiranju, nakon čega će općine moći krenuti u realizaciju. Nadzor nad ovim projektima, kao i do sada vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. O vrijednosti programa najbolje govore iskustva sa terena, gdje se trenutno radi na saniranju kritičnih tačaka kako bi stanovništvo i njihova imovina bili zaštićeni od poplava”, rekao je ministar privrede KS Zlatko Mijatović.

Radio AS