Usvojena Strategija razvoja Općine Ilidža za period 2022-2027. godina

Na 14. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža jednoglasno je usvojena Strategija razvoja Općine Ilidža za period 2022. – 2027, saopćeno je iz stručne službe kabineta načelnika Ilidže Nermina Muzura.

Muzur je prisutnima članovima Općinskog vijeća predstavio sadržaj i viziju općine u budućnosti: Ilidža 2027. – Mjesto gdje izvire život, stanuje zdravlje i živi znanje.

“Naš cilj da prednosti i potencijale koje imamo valorizujemo kroz strategije, budžete i projekte te na najbolji način ekspoatišemo ovu priču. Ostvarenje razvoja ove vizije realizovat će se kroz tri strateška cilja: unaprjeđenje konkurentnosti i samoodrživosti lokalne privrede, unaprjeđenje kvaliteta društvenog života stanovništva općine, i odgovorno upravljanje okolinom i razvojem infrastrukture”, rekao je, između ostalog, načelnik Muzur.

“Strategija razvoja Općine Ilidža 2022-2027 izrađena je uz konsultantsku podršku i UNDP-a – Pipls projekta i Ambasade Švedske, dok je Situaciona analiza izrađena uz podršku UNDP-a i Britanske ambasade, kojima se načelnik Muzur zahvalio na saradnji koja je rezultirala kvalitetnim dokumentom koji će usmjeriti sve dalje aktivnosti Općine”, navodi se.

Pored tri strateška cilja, devet prioriteta i 25 mjera, definisano je i šest strateških projekata na čijoj realizaciji će se raditi, a to su: Ilidžanska tehnološka dolina, Ilidža – prva turistička destinacija u Bosni i Hercegovini, Regionalni univerzitetski hub, Futura – infrastruktura za novo doba, sportski šampion države i Dekarbonizacija Ilidže.

Do 2030. godine Općina Ilidža planira formirati tehnološku dolinu koristeći naučno-istraživačke, ljudske i infrastrukturne potencijale tri univerziteta s područja općine Ilidža, a u saradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, kao i višim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

“Istovremeno, integrisana turistička inicijativa do 2030. godine trebala bi Ilidžu učiniti najpoželjnijom turističkom destinacijom u Bosni i Hercegovini, a koja će uključivati različite tipove turizma”, saopćeno je.

Ističu da će stvarajući sarajevsku tehnološku dolinu, tri univerziteta koji se nalaze na Ilidži postati najpoželjnije obrazovne institucije u regiji, a Općina će promovisati Ilidžu kao najpoželjniju destinaciju za život mladih ljudi.

“Inicijativa Ilidža Futura – infrastruktura za novo doba, koja će Ilidži dati novo lice, uključuje sveobuhvatnu transformaciju infrastrukture, od izgradnje pruge Ilidža – Hrasnica, izgradnje i rekonstrukcije trgova pa do rekonstrukcije ratnog puta preko Igmana i revitalizacije Stojčevca”, navodi se.

Općina Ilidža do 2030. godine želi postati sinonim za sportske uspjehe i događaje na nacionalnom i regionalnom nivou. Kroz ulaganje u izgradnju sportske infrastrukture, poput Sportske dvorane Hrasnica, rekonstrukcije stadiona Famos, izgradnje Sportsko-rekreativnog centra za djecu i mlade kod rijeke Željeznice želja je stvoriti preduvjete za stvaranje šampionskih timova.

“Implementacijom niza inicijativa do 2030. godine planirano je smanjenja emisije negativnih čestica kako bi zaštitili zdravlje stanovnika. Praćenje kvalitete zraka, nabavka novih analizatora za mjerenje zagađujućih materija u zraku, primjena mjera energetske obnove i podsticanje stanovništva u korištenju obnovljivih izvora energije samo su neke od inicijativa koje bi trebale rezultirati zdravijim životnim okruženjem za stanovnike Ilidže”, saopćeno je iz stručne službe kabineta općinskog načelnika Nermina Muzura.

Radio AS