Vlada demantovala navode, mladi u KS će dobiti subvencije između 5.000 i 7.000 KM

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo negiralo je informacije koje su se pojavile u javnosti da će mladi, njih 864, od Vlade KS dobiti subvencije sa iznosima tek nešto višim od 1.000 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Govoreći o ovoj temi, ministar Enver Hadžiahmetović naglašava da je ovaj saziv Vlade prvi koji je proveo  projekt poticaja, gdje su za 113 mladih u ovoj godini već osigurali stanove, odnosno učešće Vlade u njihovoj kupovini sa iznosima od po 25.000 KM. Ukupno, radi se o sredstvima od tri miliona KM.

“Pored ovoga, odlučni smo da pomognemo mlade tako što ćemo dati subvencije i za već kupljene stanove do 10.000 KM. To pravo ostvarila su 864 aplikanta. Još nismo donijeli odluku koji je to iznos. Ali, koji god bude, to će ukupno biti najveći iznos koji je ijedna kantonalna vlada do sada izdvojila za rješavanje  stambenih pitanja u KS”, navodi ministar Hadžiahmetović.

Prema sadašnjim procjenama, kako dodaje, to bi trebali biti pojedinačni iznosi između 5.000 i 7.000 KM, s tim da će potrebna sredstva biti osigurana njihovom internom preraspodjelom.

Kako na kraju naglašava ministar Hadžiahmetović, aktuelna Vlada i resorno ministarstvo će u ovoj budžetskoj godini izdvojiti dva puta više sredstava nego u 2019. i čak tri puta više nego u 2020. godini.

“Vlada i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS su čvrsto opredijeljeni da poduzmu maksimalne napore kako bi pomogli što veći broj mladih ljudi sa konkretnim iznosima, jer su mladi naša budućnost”, zaključio je ministar Hadžiahmetović.

Radio AS