Vlada FBiH najavila proširenje aerodroma Sarajevo, dok SDA u kampanji predlaže njegovo izmještanje

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine najavljuje infrastrukturno unapređenje Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, dok SDA, koja predvodi istu tu vladu, najavljuje izmještanje aerodroma na područje Visokog.

Sarajevska SDA je nedavno predstavila viziju urbanističkog razvoja Kantona Sarajevo do 2035. godine, a na čelu grupe autora ovog plana bio je arhitekta i kandidat ove stranke za kantonalnog zastupnika Faruk Kapidžić.

Plan podrazumijeva zatvaranje postojećeg aerodroma u Sarajevu i gradnju novog na području Visokog, što je ideja koja datira od prije početka posljednjeg rata. Ovo je predloženo, jer je SDA ocijenila da je trenutna lokacija neuslovna za aerodrom, zbog toga što se nalazi u blizini gusto naseljenih mjesta i zbog učestale magle. Prijedlog je i da se lokacija sadašnjeg aerodroma pretvori u jezero sa pratećim rekreativnim, sportskim i turističkim sadržajem.

Kapidžić je u dodatnom obrazloženju spomenute vizije istakao da se njenom realizacijom neće ugroziti “Tunel spasa” koji je izgrađen tokom rata, a koji se nalazi ispod aerodromske piste.

Međutim, Vlada FBiH, u kojoj je i SDA, je uložila znatan novac u infrastrukturno poboljšanje postojećeg Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Konkretno, za širenje terminala i izgradnju poslovne zgrade potrošeno je 37 miliona KM. Ranije je najavljena gradnja naftnog terminala za aerodrom i poslovnog kompleksa kompanije Hifa-Oil također višemilionske vrijednosti. Planirano je i produženje piste za 550 metara. Entitetska vlast je danas najavila izgradnju dodatnih kapaciteta za ovaj aerodrom. Prihvatila je elaborat kojim se tretira ova pitanje.

Nameće se pitanje zašto se ulaže novac u nešto za šta je predloženo da više ne postoji. Na ovo pitanje treba odgovoriti, prije svega, SDA koja istovremeno daje saglasnost za poboljšanje aerodroma, ali i predlaže njegovo izmještanje. Ili, možda, u ovoj stranci postoji različito viđenje o budućnosti Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Eventualno izmještanje aerodroma povlači i pitanje samog Visokog – da li će ovaj grad postati dijelom Kantona Sarajevo? Ovo su samo neka od ključnih pitanja na koje navedena stranka treba odgovoriti.

Klix.ba

Radio AS