Vlada Kantona Sarajevo dopustila Općoj bolnici da zaposli 28 radnika

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” da  primi u radni odnos na neodređeno vrijeme 28 radnika, na radna mjesta koja su ostala upražnjena u protekle dvije godine, uglavnom nakon penzionisanja radnika.

Saglasnost je data na upošljavanje 11 medicinskih sestara – tehničara, četiri radnice na održavanju čistoće, dvije pomoćne radnice u kuhinji, dvije radnice na poslovima vešeraja, jedne diplomirane medicinske sestre, jedne više medicinske sestre, tri laboratorijska tehničara, jednog blagajnika, te jednog KVK instalera centralnog grijanja.

Radi osiguranja nesmetanog rada Opće bolnice, Vlada je dala saglasnot i na upošljavanje jednog ljekara specijaliste ortopeda i jednog ljekara specijaliste mikrobiologa.

Sredstva za isplate plata na ovim radnim mjestima su osigurana Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, te ne podrazumijevaju dodatna finansijska izdvajanja.

Prilikom prijema kadra u radni odnos, Opća bolnica je dužna ispoštovati sve zakonske i podzakonske propise.

Radio AS