Vlada KS će podržati kreiranje modela koji će djelimično riješiti finansiranja Zemaljskog muzeja

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, prof.dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i dr. Mirsad Sijarić, v.d. direktora Zemaljskog muzeja BiH održali su danas press konferenciju povodom inicijative premijera KS i predstavnika UNSA vezane za podršku Zemaljskom muzeju BiH.

Već duže od dvije decenije, Zemaljski muzej BiH ima neriješen status, te uvažavajući složenost ovog pitanja, zajedničkom inicijativom namjera je da se kreira model koji nudi barem djelimično sistemsko rješenje finansiranja nastavne i naučnoistraživačke djelatnosti ovog muzeja koja je u neposrednoj vezi sa nastavnom, naučnoistraživačkom i umjetničkoistraživačkom djelatnosti Univerziteta u Sarajevu.

Premijer Forto je kazao da se inicijativom, osim sistemskog rješavanja dobrog dijela finansiranja Zemaljskog muzeja BiH, spajaju dvije tako važne naučnoistraživačke ustanove.

“Njihova saradnja će se zasnivati na istraživanju i razvoju, što je jedna od nekoliko grana koje našu zemlju mogu izvući iz situacije u kojoj se danas nalazimo. Ovo će omogućiti ne samo svakodnevno finansiranje muzeja, nego i ulaganje u znanje mladih istraživača. Zemaljski muzej BiH će se u narednim godinama vratiti na mjesto koje mu pripada, a to je najvažnija naučnoistraživačka ustanova, ne samo u BiH, nego i u regiji”, naveo je premijer Forto.

Prema riječima rektora Škrijelja, u trenucima kada Zemaljski muzej BiH vodi borbu za goli opstanak i očuvanje neprocjenjivog blaga, pojavio se novi pozitivni moment zahvaljujući Vladi Kantona Sarajevo, koja, razumijući značaj ove institucije, zajedno s Univerzitetom daje poticaj institucionalnom rješavanju statusa ovog muzeja.

“Univerzitet u Sarajevu kao najstarija i najveća institucija iz oblasti obrazovanja u BiH ima čast i zadovoljstvo predložiti svojim organizacionim jedinicama da se proakativno uključimo u rješavanje statusa ove značajne naučne institucije, kroz davanje statusa nastavne i naučne baze UNSA našem Zemaljskom muzeju BiH. Bio bih sretan kada bi država BiH Zemaljski muzej tretirala ravnopravno sa drugim institucijama od interesa za državu.

Kao rektor, učinit ću sve da ova institucija, kroz ovaj vid uvezivanja, zajedno s našim osnivačem – Kantonom Sarajevo, doživi bolje dane od onih u zadnje tri decenije”, rekao je rektor Škrijelj.

Dr. Sijarić kazao je da su u toj instituciji obradovani mogućnošću da se relevantne institucije uključe u rješavanje većeg dijela problema vezanih za finansiranje.

“Ono što je važnije jeste da se napokon pristupi sistematskom i ozbiljnom, kontrolisanom nadzoru rada ove institucije, učešća u naučnom životu BiH i da se doprinese tome da u narednom periodu, narednih pet do 10 godina, Zemaljski muzej BiH u naučnom smislu ponovo zauzme mjesto koje je imao prije”, kazao je Sijarić.

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, osnovan 1888. godine, predstavlja najstariju muzejsku instituciju u BiH koja svojim zbirkama i arhivskom građom materijalno svjedoči o historiji ovih prostora. Uloga i naučnoistrazivački značaj Zemaljskog muzeja su nemjerijivi, a tokom decenija postojanja baštinio je najznačajniji dio kulturnog i nacionalnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Radio AS