Vlada KS dala zaduženja ministarstvima zbog zaštite i sigurnosti učenika u školama

Vlada Kantona Sarajevo je prihvatila danas Informaciju Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS o postojećim procedurama u cilju zaštite i sigurnosti učenika u školama, s prijedlogom mjera za unapređenje procedura u resornim kantonalnim ministarstvima.

Poseban osvrt dat je na postupanje u kriznim, iznenadnim situacijama, a priložen je i prijedlog mjera za poboljšanje primarne prevencije po resorima.

Vlada je zadužila resorna ministarstva da u roku od 60 dana poduzmu mjere i radnje iz svoje nadležnosti, sadržane u Informaciji.

Kako je istaknuto, u fokusu je primarna prevencija i unapređenje mjera usmjerenih ka jačanju karakternih snaga i vrlina djece i mladih, poboljšanje uslova za njihov pravilan psihofizički razvoj, kao i pružanje podrške društveno prihvatljivim oblicima ponašanja.

Cilj je i unaprijediti već postojeće procedure u postupanju referalnih mehanizama u zajednici u slučaju identifikovanih faktora rizika za dijete/učenika, kao sekundarni vid prevencije, rečeno je iz Vlade.

Treći cilj je uspostavljanje sistema postupanja nadležnih službi u slučaju iznenadnih, kriznih događaja, u situacijama kada je ugrožen najbolji interes djeteta, odnosno krizno upravljanje.

U okviru unapređenja mjera primarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika, ključni su programi usmjereni ka jačanju i afirmiranju karakternih snaga i vrlina učenika. S tim ciljem, Ministarstvo odgoja i obrazovanja i Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS realizuju ali i planiraju brojne nastavne, vannastavne i posebne programe.

Potrebno je, kako je zaključeno, iz budžeta Kantona Sarajevo finansirati i programe školskog sporta i programe sadržaja ustanova kulture prilagođene i namijenjene dobi djece/učenika. Ovu aktivnost provode Ministarstvo kulture i sporta i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, kao nosilac aktivnosti.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo zaduženo je da u što kraćem roku donese novi Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu s pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo.

Potrebno je i povećati odgovornost, te multisektorski pristupati svakom problemu u kojem je ugrožen interes djece/učenika, a za procedure multisektorskog djelovanja u kriznim situacijama zaduženo je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, te Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Neophodno je i sačiniti shemu komunikacije za prijavu incidenta u školi, realizirati dodatne treninge za postupanje škole, službi socijalne zaštite, centara za mentalno zdravlje i policijskih službenika u slučaju hitnih kriznih događaja u školi. Ovu aktivnost provode: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, te Kantonalno tužilaštvo KS. Aktivnost koordinira Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS.

Razviti i provesti politike za zaštitu privatnosti svih učesnika kriznog događaja, još jedna je od mjera, za čiju provedbu je zaduženo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, te Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo zdravstva KS.

Ostale mjere su:

  • Razviti strategiju komunikacije sa medijima odnosno krizno komuniciranje. Aktivnost provode Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva KS.
  • Izmijeniti Pedagoške standarde za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, kako bi se stvorila osnova za povećan broj sati školskih psihologa koje provode u školi. Aktivnost provodi: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS.
  • U skladu sa izmjenama Pedagoških standarda i normativa dostaviti saglasnost za zapošljavanje dodatnog broja psihologa u školama. Aktivnost provodi: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS.
  • Osigurati finansijska sredstva za nabavku psiholoških testova, dijagnostičkog instrumentarija u školama, jer škole nemaju isti, na ovaj način ne bi bilo potrebno često upućivati učenike u centre za mentalno zdravlje. Aktivnost provodi: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS.
  • U što kraćem roku zaposliti određeni broj socijalnih radnika, psihologa, pedagoga u službama socijalne zaštite kako bi u punom kapacitetu mogli odgovoriti zahtjevima iz škola i društva u cjelini, odnosno pružiti adekvatnu podršku djeci i porodicama. Aktivnost provodi: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.
  • U što kraćem roku zaposliti dodatni broj psihologa u centre za mentalno zdravlje i dodatno educirati za rad i saradnju sa školskim zajednicama. Aktivnost provodi: Ministarstvo zdravstva KS.
  • Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo treba izvršiti analizu i pronaći način za osiguranje dječjih psihijatara (program za subspecijalizaciju iz dječje psihijatrije). Aktivnost provodi Ministarstvo zdravstva KS.
  • U što skorijem roku izraditi (multisektorski tim) Program “Škola roditeljstva”, te realizirati program podrške roditeljima u zdravstvenim ustanovama, predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao i u ustanovama socijalne zaštite. Aktivnost provodi: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice KS. Nosilac aktivnosti je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS.

Radio AS