Vlada KS: Data saglasnost za upošljavanje na neodređeno 61 odgajatelja u JU “Djeca Sarajeva”

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost za raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 61 odgajatelja/odgajateljicu u JU “Djeca Sarajeva”.  

Na ovaj način, prema riječima ministrice za odgoj i obrazovanje KS Naide Hote-Muminović, rješavaju se pozicije i radno-pravni status radnika koji su godinama bili angažirani na određeno vrijeme.

“Ostale tražene pozicije za JU ‘Djeca Sarajeva’ bit će oglašene na određeno vrijeme na godinu dana, uz našu opredijeljenost da i ove pozicije riješimo angažmanom na neodređeno, ukoliko punjenje budžeta Kantona Sarajevo u 2022. godini pred nama bude išlo u očekivanom obimu. Dali smo i saglasnost za angažman radnika do okončanja konkursne procedure, tako da kontinuitet rada u JU ‘Djeca Sarajeva’ neće biti doveden u pitanje”, rekla je ministrica Hota-Muminović.

Postupak prijema u radni odnos odvijat će se u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo, te uz poštivanje prava iz Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica.

“U narednom periodu napravit ćemo dodatnu analizu politike zapošljavanja na određeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama. Stalnim konkrusima na određeno  proizvodi se stres, nesigurnost i stvaraju se bespotrebni troškovi kako za kandidate tako i za škole. O ovim i mnogim drugim problemima godinama se samo priča. Mi ćemo ovo pitanje riješiti u velikom obimu ove godine.  Sve su to radne pozicije koje su potrebne u našem obrazovanju”, dodala je ministrica.

Radio AS