Vlada KS i sindikati potpisali Sporazum o povećanju osnovice plate sa 315 na 330 KM

Vlada Kantona Sarajevo i sindikati osnovnog odgoja i obrazovanja i policije KS potpisali su danas Sporazum o obračunu osnovice plata koji donosi njeno povećanje za uposlenike u ovim oblastima sa dosadašnjih 315 KM na iznos od 330 KM.

„Nakon potpisivanja ovog Sporazuma, mi nastavljamo pregovore sa Vladom KS i resornom ministricom oko promjena i povećanja koeficijenata po kojima se obračunava plaća uposlenim u vrtićima i osnovnim školama. Ovo je prva stepenica u ovoj godini kada je u pitanju poboljšanje statusa prosvjetnih radnika. Očekujemo da će Vlada ovlastiti resornu ministricu da pregovore završi što prije kako bi prosvjetni radnici u 2022. godini osjetili rast njihovog standarda“, poručio je sa današnjeg potpisivanja Saudin Sivro, predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja KS.

Danas je potpisan i sporazum o obračunu osnovice plate za uposlenike MUP KS i Uprave policije gdje je takođe osnovica utvrđena u iznosu od 330 KM.

Kako ističe predsjednik Sidikata policije KS Sadik Ećo, ovo nije veliko povećanje, a sporazum se potpisuje nakon što je Vlada donijela odluku za ovu osnovicu.

„Sporazum nam je potreban kako bi ova osnovica bila zagarantovana, bez mogućnosti njene izmjene ukoliko nema prethodnog dogovora sa sindikatima. Očekujemo od Vlade i ministra MUP-a KS da što prije daju saglasnosti na Pravilnik o plaćama državnih službenika i namještenika u MUP KS, u skladu sa kolektivnim ugovorom,“ ističe Ećo.

U ime Vlade KS Sporazum o osnovici za obračun plaća  potpisao premijer KS Edin Forto.

“Povećanje osnovice je odgovor Vlade KS na realne zahtjeve zbog očiglednog povećanja troškova života. To je ono što smo mogli u ovom trenutku. Drago mi je da su Sindikati osnovnog obrazovanja i policije shvatili da je ovo dobar proces koji u konačnici može poboljšati uslove za radnike koje oni predstavljaju”, rekao je premijer Forto, ovom prilikom.

Radio AS