Vlada KS osigurala 268.000 KM za kupovinu uređaja na KCUS-u, Općoj bolnici i Domu zdravlja Goražde

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je izdvojilo 268.000 KM za nabavku medicinskih uređaja u Kliničkom centru Univerziteta Sarajevo (KCUS), Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” i Domu zdravlja Goražde.

Kako su saopćili iz Vlade Kantona Sarajevo, odlukama vlade sredstva su danas operacionalizirana. Na zahtjev KCUS-a bit će finansirana nabavka šest CTG aparata za potrebe Odjela ginekologije i akušerstva. U tu svrhu iz budžeta će biti izdvojeno 100.000 KM.

Kako je obrazloženo, CTG ili kardiotokografija predstavlja najčešće korištenu metodu za nadzor stanja bebe prije i u toku rađanja, zbog čega su ovi uređaji od velikog značaja kako za praćenje stanja fetusa i novorođenčadi, tako i za osjetljivu populaciju trudnica.

Donesena je i odluka o nabavci ultrazvučnog aparata za potrebe Opće bolnice – Odsjeka za urologiju, za što će biti izdvojeno 84.000 KM.

Riječ je o, kako je navedeno, savremenom ultrazvučnom aparatu, koji će zamijeniti postojeće, dotrajale analogne aparate, s ciljem pružanja što kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima. Novi ultrazvučni aparat sa doplerom, transrektalnom sondom i radnim kanalima za sonde koristit će se u biopsiji prostate i perkutanom pristupu za bubreg za interventne urološko radiološke procedure.

Vlada je danas dala i saglasnost ministru zdravstva da potpiše sporazum o finansiranju nabavke ultrazvučnog aparata, vrijednosti 84.000 KM, za potrebe Dom zdravlja “Dr. Isak Samokovlija” Goražde.

Na osnovu molbe ovog doma zdravlja, a u skladu s Protokolom o saradnji između Vlade Kantona Sarajevo i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona, data je saglasnost za finansiranje nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe ove zdravstvene ustanove i njenih pacijenata, saopćili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

klix.ba

Radio AS