Vlada KS ponudila Sindikatu obrazovanja i odgoja povećanje koeficijenata za 10 posto

Nakon detaljnog razmatranja svih zahtjeva Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor SSOOIO Kantona Sarajevo, predstavljenih javnosti tokom trodnevnog štrajka upozorenja u ustanovama predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja, Vlada KS prihvatila je odgovor koji je pripremilo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS.

Iz Ministarstva naglašavaju da su, u saradnji s Vladom i Skupštinom Kantona Sarajevo, u protekle tri godine prepoznali odgoj i obrazovanje kao ključni segment društva i izdvojili značajna finansijska sredstva za poboljšanje radnih uvjeta i opremanje i sanaciju ustanova, kao i razvoj programa i jačanje stručnih kapaciteta. Povećane su plate radnika, a Kolektivni ugovor je izmijenjen i dopunjen, uključujući dodatke na platu i povećanja koeficijenata.

Vlada, Ministarstvo i resorna ministrica još jednom su iskazali opredijeljenost za nastavak unaprjeđenja standarda uposlenika na način da im koeficijenti budu povećani za 10 posto u ovoj godini, uz dodatna dva posto od početka naredne godine.

Vlada je zadužila Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo da izradi izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa. Ministarstvo je pozvalo sve zainteresovane strane da dostave prijedloge i sugestije čime je omogućeno učešće Sindikata u izradi Pedagoških standarda i normativa, uvažavajući Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, Kolektivni ugovor, kao i Zakon o vijeću uposlenika i druge propise.

Iz Ministarstva naglašavaju da su organizirane konsultacije sa Sindikatom, kao i javne konsultacije o Nacrtu pedagoških standarda i normativa, koje su pružile priliku svim zainteresiranim subjektima, da dostave svoje prijedloge i sugestije.

“U skladu s važećim propisima, prethodna saglasnost Vijeća uposlenika ili sindikata nije obavezna za usvajanje ove odluke budući da je odredbama Zakona o vijeću uposlenika propisana obaveza pribavljanja saglasnosti Vijeća uposlenika, odnosno Sindikata, samo u četiri slučaja koja su tačno propisana članom 26. Zakona o vijeću uposlenika. Međutim, u interesu odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo će u procesu izrade konačnog prijedloga pažljivo razmotriti sve pristigle sugestije i prijedloge”,  najavljuju iz resornog ministarstva.

U odgovoru na zahtjev vezan za administrativne reforme, iz Ministarstva naglašavaju spremnost za razgovor nakon što od Sindikata dobiju pojašnjenje o kojim administrativnim reformama je riječ. U vezi sa zahtjevom da se prosvjetnim radnicima dodijeli status službenog lica, beneficirani radni staž i penzionisanje pod povoljnijim uslovima, napominju da se ta pitanja utvrđuju propisima viših nivoa vlasti – federalnog i državnog nivoa.

“Što se tiče beneficiranog radnog staža, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH definiše da takvu odluku pravilnikom utvrđuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, na prijedlog nosioca osiguranja, kao i da se primjenjuje na ona radna mjesta na kojem je rad naročito težak, opasan i štetan po zdravlje”, ističu iz Ministarstva.

Navedeno je da pomoć po Uredbi Vlade FBiH nije moguće isplatiti, jer je Vlada Kantona Sarajevo predvidjela rast plata kroz uvećanje osnovice za obračun plate, kao i kroz povećanje koeficijenata za obračun plate.

Također, odbacuju navode Sindikata o razlikama u plaćama u odgojno-obrazovnim ustanovama u Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja.

“Analiza plata u školama u Kantonu Sarajevo pokazuje da jedan broj uposlenika u obrazovanju imaju veća primanja od uposlenika Instituta, i to prije svega zahvaljujući dodacima omogućenim primjenom Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja”, obrazlažu iz resornog ministarstva.

Nadalje, u vezi sa zahtjevom za promjenom zastarjelih i obimih nastavnih planova i programa, podsjećaju da je Kanton Sarajevo prvi započeo reformu nastavnih planova i programa i otvoreni su za daljnja unapređenja.

Iz Vlade i Ministarstva naglašavaju spremnost za nastavak socijalnog dijaloga.

“Ministarstvo je tokom pregovora naglašavalo svoju posvećenost socijalnom dijalogu. Pregovarački timovi su nastavili rad s nedvosmislenom namjerom za postizanje boljih uslova za radnike u obrazovanju kroz Kolektivni ugovor“,  podsjećaju iz resornog ministarstva.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo će Odgovor dostaviti Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor SSOOIO Kantona Sarajevo, saopšteno je iz Službe za protokol i press KS.

Radio AS