Vlada KS: Posljednjim kolektivnim ugovorom plate povećane do 37 posto

Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja podržavaju rad i napore koji ulažu zdravstveni radnici, ali smatraju da nema zakonskih osnova da se zaposlenici u oblasti zdravstva sada odluče za proteste.

Premijer KS Nihad Uk rekao je da je Vlada u posljednjih nekoliko mjeseci aktivno radila na zahtjevima radnika u zdravstvu o promjeni koeficijenata.

“Imenovana je radna grupa, održano nekoliko sastanaka i nismo se uspjeli dogovoriti. Stav Vlade KS je da to sada ne radimo jer važeći kolektivni ugovor traje do kraja aprila naredne godine. Nema razloga da, šest mjeseci prije isteka kolektivnog ugovora, krenemo u tu proceduru. Posljednjim kolektivnim ugovorom, potpisanim na 24 mjeseca, plate su povećane od 26 posto do 37 posto. Ne postoji nijedan valjan razlog da u ovom trenutku otvaramo pitanje promjene koeficijenta. Ne znači da nećemo to uraditi, kad to po zakonu treba da uradimo”, kazao je Uk.

Prema riječima resornog kantonalnog ministra Harisa Vranića, u cjelosti se poštuje kolektivni ugovor koji je trenutno na snazi, ali da će ‘kao odgovorna Vlada razmotriti naredne korake, koje su naše mogućnosti’.

“Ono što je najvažnije, nećemo dozvoliti da se ugrozi rad zdravstvenog sistema niti da se, na trenutak, ugrozi pružanje zdravstvene usluge građanima za koje izdvajaju novac, pa i za plate naših zdravstvenih radnika”, kazao je Vranić na konferenciji za novinare.

Vranić je rekao i to da je u zdravstvenom sektoru KS uposleno oko 7.500 radnika, od toga 24,7 posto nezdravstvenog kadra kojeg su zatekli. Kako je kazao, Svjetska zdravstvena organizacija toleriše najviše 14 posto nezdravstvenog kadra da bi sistem bio ekonomski održiv.

“Vidjet ćemo zakonske mogućnosti pa u ustanovama gdje je to moguće izvršiti prerasodjelu nemedicinskog kadra. Namjera je smanjiti disbalans između medicinskog i nemedicinskog kadra”, rekao je Vranić.

Direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Muamer Kosovac ističe da je finansiranje zdravstvene zaštite specifično, a sva raspoloživa sredstva bit će i dalje usmjerena za kvalitetniju zdravstvenu zaštitu osiguranika.

Prema Kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje KS, najniža neto satnica u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo iznosi 2,76 KM, a oni traže 3,28 KM.

Zdravstveni radnici u Kantonu Sarajevo najavili su za kasnije danas proteste ispred zgrade Vlade KS, a kao razlog navode da Vlada KS i resorno ministarstvo nisu imali razumijevanja za njihove probleme i da nisu mogli dogovoriti povećanje neto satnice. 

(FENA)

Radio AS