Vlada KS usvojila Program subvencija za razvoj turizma i avio-saobraćaja na području Kantona Sarajevo

Odlukom koju je Vlada Kantona Sarajevo donijela na današnjoj sjednici, usvojen je Program subvencija za razvoj turizma i avio-saobraćaja na području Kantona Sarajevo.

Ministarstvo privrede KS zaprimilo je zahtjev Turističke zajednice KS da im se na raspolaganje stave sredstva u iznosu od 1.000.000 KM za subvencioniranje novih avio-linija kojima će se povezati Sarajevo sa evropskim gradovima i time direktno uticati na povećanje broja turista i ostvarenih noćenja. Na osnovu tog zahtjeva donesen je Prijedlog programa subvencija za razvoj turizma i avio-saobraćaja na području Kantona Sarajevo.

Ukupna sredstva izdvojena iz Budžeta Ministarstva privrede KS za realizaciju ovog Programa iznose 1.000.000 KM, od toga je 500.000 KM planirano za realizaciju Javnog poziva namjenjenog avio-kompanijama koji će provoditi Turistička zajednica KS, a preostalih 500.000 KM namijenjeno je za finansiranje projekata za koje Vlada Kantona Sarajevo utvrdi da su od značaja za kanton, a koji doprinose razvoju turizma u Kantonu Sarajevo.

Predviđeno je da se dodijele sredstva avio-kompanijama koje donesu odluku o uspostavi baze na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, koje uspostavljaju nove destinacije sa kojih nije bilo redovnih letova prema Sarajevu u periodu od godinu dana do uspostavljanja linije, zatim onim kompanijama koje uvode jednu ili više strateških ruta za Sarajevo i kompanijama koje uvode dugolinijske letove u trajanju preko šest sati za Sarajevo.

Donošenjem navedene odluke Vlada je otvorila mogućnosti razvoja turizma na ovom području. Vjerujemo da će zainteresovanost za ovaj program biti velika i da će turisti koji nam dođu u posjetu biti oduševljeni turističkom ponudom Kantona Sarajevo, te da će se iznova vraćati.

Radio AS