Vlada KS utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu KS

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj redovnoj, 64. sjednici utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu Kantona Sarajevo i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Kako je istakao ministar privrede KS Adnan Delić, nove izmjene Zakona podrazumijevaju olakšanje poslovanja djelatnicima turističkog sektora, ali i racionalizaciju administrativnih troškova Turističke zajednice.

Ministarstvo privrede KS od marta prošle godine kontinuirano radi na izmjenama zakonskih regulativa iz resora privrede, prije svega radi usklađivanja zastarjelih propisa s direktivama Evropske unije, ali i unapređenja poslovnog ambijenta u Kantonu Sarajevo.

Zakon o turizmu Kantona Sarajevo jedan je od važnijih zakona u privredi obzirom da regulira i uređuje oblast turizma koji je strateška grana privrede i jedan od sektora koji se u posljednjim godinama rapidno razvija i unapređuje. Stoga je  neophodno uskladiti zakon s važećim europskim direktivama, ali i detaljnije urediti i poboljšati određene odredbe koje se odnose na organe upravljanja Turistučke zajednice KS, roka za izdavanje i roka trajanja licenci i drugih bitnih segmenata iz oblasti turizma.

„Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu napravili smo iskorake koji će olakšati organizaciju sadržaja turističkim agencijama. Izmjenama smo predvidjeli da podnosioci zahtjeva za izdavanje licence za organiziranje turističkog putovanja uz zahtjev nisu obavezni da opće uslove putovanja ovjere kod strukovnog udruženja turističkih agencija u Bosni i Hercegovini (UTA BIH), niti da prilažu dokaz o članstvu u udruženju UTA BIH, jer u osnovi članstvo u bilo kojem udruženju treba biti dobrovoljno, a ne eliminatrorni faktor u realizaciji projekata i poslova. Osim toga, produžava se i rok za izdavanje licenci s 15 na 30 dana, a rok važenja izdate licence produžava se s tri na pet godina“, naveo je ministar Delić.

Istakao je i da su ovim izmjenama Zakona redefinisani ciljevi, djelatnost i zadaci Turističke zajednice KS s ciljem preciznijeg uređenja materije i usklađivanja s praksom zemalja regije i Europske unije, te da su s ciljem smanjenja nepotrebnih birokratskih aparata i racionalizacije troškova pripremljene i korekcije članova Zakona koji se odnose na unutrašnje uređenje Turističke zajednice KS.

„Smanjen je broj organa Turističke zajednice s pet na tri organa, ukinut je Nadzorni odbor, a njegove nadležnosti prelaze u nadležnost Turističkog vijeća. Ukinut je i ured za podršku turizmu koji nikad nije ni osnovan. Također, smanjen je i broj članova Turističkog vijeća sa sedam na tri člana. Reduciranje organa Turističke zajednice značajno će doprinijeti uštedama i smanjenju administrativnih troškova“, pojasnio je ministar Delić.

Osim navedih izmjena u unutrašnoj organizaciji Turističke zajednice, izmjene Zakona predviđaju i ukidanje povjerenstva Turističke zajednice, obzirom da se u praksi pokazalo kao neracionalno i neefikasno.

„Imenovanje povjerenstva usporavalo je imenovanje regularnih organa Turističke zajednice i umjesto da bude privremeni organ, period njegovog djelovanja u praksi je trajao mnogo duže nego period rada redovnih organa Turističke zajednice, koji je razrješavan i imenovan i po nekoliko puta, te zbog toga nikad nije djelovao ni godinu dana od četiri godine mandata. Također, povjerenstvo se pokazalo kao neefikasan organ jer su mnogi poslovi iz nadležnosti organa Turističke zajednice, zbog zakonom ograničenih ovlasti povjerenstva upućivani na saglasnost Vladi Kantona Sarajevo“, kazao je ministar Delić.

Naveo je i da je novim zakonskim rješenjem dopunjen član 17. kaznenom odredbom koja se odnosi i na fizička lica. Naime, u postojećem Zakonu ovaj član je predviđao novčanu kaznu samo pravnim licima za prekršaj vezan za zabranu oglašavanja i reklamiranja turističkim djelatnicima koji ne ispunjavaju uvjete propisane zakonom.

Danas utvrđeni Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu naći će se na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine KS.

Radio AS