Vlada KS uvećala sredstva za pokrivanje troškova dženaze/sahrane/ukopa socijalno ugroženih

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Uredbu o izmjeni Uredbe o plaćanju troškova dženaze/sahrane/ukopa za socijalne kategorije, kojom su uvećana izdvajanja novčanih sredstava iz Budžeta KS za ove namjene sa trenutnih 400 KM na 800 KM.

Po riječima resorne ministrice rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS Ivane Prvulović, nova uredba će biti u primjeni od 01. januara 2022. godine.

„Uredbom je uređeno plaćanje troškova dženaze/sahrane/ukopa za socijalno ugrožene  kategorije stanovništva iz Budžeta Kantona Sarajevo, kao i uslovi, postupak i finansiranje ovih troškova. U skladu sa ovom uredbom, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS je, pored troškova tehničkog dijela dženaze/sahrane/ukopa, davaocima usluga vjerskog obreda do sada plaćalo i troškove vjerskog obreda u iznosu od 400 KM. Taj iznos je sada uvećan na 800 KM, u skladu sa zahtjevom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini -Medžlisa IZ Sarajevo. Bitno je naglasiti da će, kao i u tekućoj godini, i naredne godine Ministarstvo zaključiti sporazume o saradnji sa svim vjerskim zajednicama u Kantonu Sarajevo koje iskažu interes za realizaciju ovog prava socijalno ugroženih sugrađana“, navela je ministrica Prvulović.

Radio AS