Vlada KS: Za poticaj zapošljavanja boračke populacije i održivosti boračkih zadruga izdvojeno 600.000 KM

Vlada Kantona Sarajevo prihvatila je danas programe mjera za poticaj zapošljavanja braniteljske populacije, te sufinansiranje održavanja postojeće zaposlenosti u boračkim zadrugama na području KS za 2022. godinu.

Programe je izradilo Ministarstvo za boračka pitanja KS, radi podrške stručnom osposobljavanju pripadnika boračke populacije za tržište rada kao i njihovog zapošljavanja, te održivosti boračkih zadruga.

Za poticaj zapošljavanja pripadnika braniteljske populacije u Budžetu za ovu godinu planirano je 400.000 KM. Programom je predviđena obuka, dokvalifikacija, prekvalifikacija ili zapošljavanje već kvalifikovanih kadrova iz reda braniteljske populacije, koji su evidentirani kao nezaposlene osobe kod Službe za zapošljavanje.

Kako je istakao resorni ministar Omer Osmanović, planirano je zapošljavanje najmanje 50 pripadnika branilačke populacije kroz ovaj program.

“Budžetom za ovu godinu planirana  su i sredstva u iznosu od 200.000 KM, u svrhu održanja zaposlenosti najmanje 60 osoba u boračkim zadrugama. Ovim programom, planirano je, između ostalog,  sufinansiranje izrade razvojnih projekata boračkih zadruga sa područja Kantona Sarajevo, te  provođenje revizija rada zadruga za ovu godinu”, naveo je ministar Osmanović.

Radio AS