Vlada utvrdila Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o rudarstvu KS

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu Kantona Sarajevo, te ga uputila u skupštinsku proceduru do njegovog konačnog donošenja.

Ministarstvo privrede KS u prošloj godini pokrenulo je izmjene i dopune zakona iz resora privrede s ciljem njihovog usklađivanja s potrebama savremenog poslovanja i unapređenja ukupnog poslovnog ambijenta na području Kantona.

Među ranije izmijenjenim zakonima je i Zakon o koncesijama KS, čijom izmjenom se, između ostalog, nastoji unaprijediti i sistem upravljanja i zaštite prirodnih dobara na području našeg kantona. Prilikom analize ovog zakona utvrđeno je da je i u Zakonu o rudarstvu KS neophodno izvršiti određene izmjene s ciljem i njegovog usklađivanja sa zakonom na federalnom nivou, ali i dodatnog usavršavanja u oblasti upravljanja i zaštite prirodnih bogatstava na području KS.

„Pokazali smo čvrsto opredjeljenje da prirodne resurse Kantona zaštitimo i u okvire zakona uvedemo sve one koji na bilo koji način koriste ova dobra. S tim u vezi, ranije smo izmijenili Zakon o koncesijama, a danas je na redovnoj sjednici Vlade utvrđen i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu KS“, naveo je ministar privrede Adnan Delić.

Kazao je i da je Ministarstvo privrede, na osnovu sveobuhvatne analize parametara i aspekata u procesu primjene Zakona o rudarstvu u proteklom periodu ustanovilo određene nepravilnosti tehničke prirode, kao što su nedovoljno precizni pojmovi i formulacije u određenim odredbama ovog zakona, kao i neusklađenost određenih odredbi Zakona sa pripadajućim odredbama federalnog zakona o rudarstvu.

„To su u principu pravne prepreke i manjkavosti u postojećim pravnim rješenjima za određena pitanja u ovom zakonu, gdje smo primijetili da nedostaju određena pravna rješenja za određena pitanja koja trebaju biti tretirana ovim zakonom, kao i da postoje druge povezane manjkavosti što, u izvjesnoj mjeri, otežava njegovu primjenu. Obzirom na sve navedeno, a s ciljem rješavanja navedene problematike adekvatnim pravnim rješenjima, Ministarstvo privrede KS ocijenilo je da je potrebno donijeti Zakon o izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o rudarstvu“, pojasnio je ministar Delić.

Ovaj nacrt zakona naći će se na dnevnom redu jedne od narednih sjednica Skupštine Kantona Sarajevo koji će nakon razmatranja i utvrđivanja skupštinskih zastupnika biti upućen na javnu raspravu u trajanju od 60 dana, kako je predloženo.

Radio AS