Vranić: Riješili smo dugogodišnji problem, 14 logopeda u KS će dobiti ugovor na neodređeno

Vlada Kantona Sarajevo dala je danas saglasnost Javnoj ustanovi “Dom zdravlja Kantona Sarajevo” da primi u radni odnos na neodređeno vrijeme 14 logopeda.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika JU ”Dom zdravlja KS”, stekli su se formalno-pravni uslovi za zapošljavanje potrebnog broja logopeda na neodređeno vrijeme u ovoj ustanovi.

Kako je navedeno, radi se o deficitarnom kadru koji najveći dio svog radnog vijeka provodi u neposrednom radu s djecom, te je shodno tome donesena odluka o upošljavanju.

U okviru Dana otvorenih vrata Ministarstva zdravstva KS, ministar zdravstva prof. dr. Haris Vranić je nedavno održao i sastanak sa predstavnicima logopeda i roditelja korisnika njihovih usluga u Kantonu Sarajevo. Svjesni potreba djece kojima je neophodno osigurati usluge logopeda, u Ministarstvu su, nakon tog sastanka, intenzivno radili na rješavanju ovog problema.

Ministar Vranić je naglasio kako ga je problem nedostatka logopeda dočekao na samom početku mandata, te da su ugovori ovom kadru kontinuirano produžavani.

“U koordinaciji sa menadžmentom JU ‘Dom zdravlja’ i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS riješen je dugogodišnji problem prijema ovog kadra koji je neizmjerno važan. Uz formiranje Centra za rani rast i razvoj, koji se uspostavlja na osnovu Protokola koji je potpisan između Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Ministarstva zdravstva KS, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, korak smo bliže stvaranju uslova za ranu detekciju i intervenciju svih poteškoća sa kojima se djeca u KS susreću“, istakao je ministar Vranić.

Odlukom Vlade zadužen je Zavod zdravstvenog osiguranja KS da obezbijedi finansijska sredstva za navedeni kadar, a prilikom njihovog prijema u radni odnos JU “Dom zdravlja” mora poštovati sve zakonske i podzakonske propise koji regulišu oblast zapošljavanja.

Radio AS