Vranić u posjeti SOS Dječijim selima u BiH: Uvezati usluge Centra za rani rast i razvoj u sistemsku podršku djeci

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo prof. dr Haris Vranić sastao se danas sa predstavnicima Centra za rani rast i razvoj čiji je osnivač organizacija SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini.

Prvi i jedini akreditovani Centar za rani rast i razvoj u BiH predstavlja inovativan pristup praćenju ranog rasta i razvoja. Kroz ovaj Centar, vrši se rana detekcija razvojnih smetnji kod djece, osigurava kvalitetna podrška djeci i smetnje se tretiraju prema individualnom planu. U slučaju da dijete pokazuje smetnje na koje Centar ne može odgovoriti, djeca se upućuju u druge ustanove gdje im se pruža stručna pomoć.

Ministar Vranić je izrazio spremnost za kontinuiranu podršku radu ovog Centra, u skladu sa mogućnostima i sredstvima koje može pružiti Ministarstvo zdravstva KS.

Predstavnici Centra za rani rast i razvoj naglasili su da su spremni na saradnju sa relevantnim zdravstvenim, odgojno-obrazovnim i socijalnim institucijama u KS-u te na taj način ponuditi svoje usluge i uključiti se u sistem ranog detektovanja poteškoća u razvoju kod djece. Na ovaj način, smatraju, da će rana detekcija i blagovremena reakcija svih strana djelovati kao ključni faktor u pravilnom razvoju djece.

U ovom Centru prati se dječiji rast i razvoj za uzrast od rođenja do deset godina, s posebnim fokusom na djecu do šest godina. U skladu sa tim, ogranizuje se grupni i individualni rad kroz koji se provode opservacije i praćenja prema razvojnim karakteristikama uzrasta, kao i intervencije, edukacije roditelja kako da rade sa djecom, a sve u cilju što ranije detekcije i što ranijeg tretiranja eventualnih poremećaja u razvoju.

Na sastanku se diskutovalo i o problemima i pitanjima zdravstvene zaštite djece i mladih smještenih u SOS Dječijem selu u Sarajevu, a koji imaju prijavljeno prebivalište van Kantona Sarajevo. Ministar Vranić je poručio da će u skladu s tim podnijeti inicijativu Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da omogući finansiranje zdravstvenih usluga za svu takvu djecu, bez obzira na mjesto prebivališta.

Radio AS