Vranić uputio inicijativu za ostvarivanje prava na veći broj trakica za oboljele od dijabetesa Tip 1

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić je inicirao da oboljeli od dijabetesa Tip 1 imaju pravo na veći broj trakica, saopštili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Kako je navedeno, kantonalni Zavod zdravstvenog osiguranja je omogućio da osigurane osobe, koje primaju inzulin, imaju pravo na 50 trakica za 50 dana, dok je za trudnice, učenike i studente na ovoj terapiji taj broj nešto veći.

Cijeneći, kako je istaknuto, neophodnost praćenja nivoa šećera u krvi kod oboljelih od dijabetesa Tip 1 te potrebu kontinuirane kontrole, koja je neophodna i noću, ministar Vranić je uputio inicijativu prema spomenutom zavodu da se za sve oboljele od dijabetesa Tip 1 osiguraju najmanje četiri trakice dnevno.

Ovim bi se nagle promjene vrijednosti šećera u krvi svele na minimum, a stanja poput hipoglikemije i hiperglikemije ne bi ugrožavala život oboljelih, saopštili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Radio AS