Za grijanje u Gradskoj tržnici, izgradnju zimovnika u Pionirskoj dolini i proširenje Aleje veterana izdvojeno 1.395.000 KM

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović potpisao je sporazume ukupne vrijednosti 1.395.000 KM, sa direktorima kantonalnih javnih komunalnih preduzeća “Park”, “Tržnice-pijace” i “Pokop” Adisom Bešlićem, Jasminom Terovićem i Samirom Kurtanovićem, te direktoricom  Zavoda za izgradnju KS Belmom Barlov.

Resorno ministarstvo sa 100.000 KM sufinansira uvođenje grijanja u Gradsku tržnicu.

Također, na osnovu sporazuma o realizaciji projekta “Izgradnja zimovnika u Rekreativno-zabavnom centru ‘Pionirska dolina’” Sarajevo Ministarstvo izdvaja 495.000 KM.

Iznosom od 800.000 KM iz Budžeta Kantona, putem ovog ministarstva, finansirat će se i realizacija projekta “Proširenje Aleje veterana i izgradnja memorijalnog trga i kapela na groblju Vlakovo”.

“Današnjim potpisivanjem sporazuma sa kantonalnim javnim komunalnim preduzećima umnogome ćemo unaprijediti njihov rad, a građani će imati mnogo bolju uslugu”, kazao je ministar Hadžiahmetović.

Rok za realizaciju navedenih projekata je 31. decembar 2022. godine.

Radio AS