Zaključak Vlade: Sistemi javne rasvjete ubuduće u funkciji povećanja prihoda Kantona Sarajevo

Na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Zaključak o visini komunalne naknade za korištenje instalacija javne rasvjete u 2023. godini za potrebe samostojećih svijetlećih reklamnih panoa.

Ovim zaključkom, prvi put u Kantonu Sarajevo, instalacije javne rasvjete će biti korištene za potrebe postavljanja samostojećih svijetlećih reklamnih panoa, uz plaćanje godišnje naknade za ovu uslugu.

Po riječima ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Almira Bečrevića, u Kantonu Sarajevo postoji oko 50.000 stubova javne rasvjete koji potencijalno mogu biti iskorišteni za ovu namjenu.

“Mogući prihod Kantona Sarajevo po osnovu postavljanja samostojećih svijetlećih reklama na stubove javne rasvjete, a kada bi sve bile iznajmljene, bio bi oko pet miliona KM. Prema trenutnom interesu, očekuje se prihod po ovom osnovu u 2023. godini u visini do 100.000 KM. U Ministarstvu očekujemo porast ovih prihoda u narednim godinama”, naveo je ministar Bečarević.

Istakao je da će javni poziv za dodjelu ovog prava, uz plaćanje naknade, Ministarstvo objaviti naredne sedmice.

“Ovo je samo početak uređenja ove oblasti na način da svi oni koji će koristiti stubove javne rasvjete prvo plaćaju električnu energiju koju koriste za svijetleće reklame, a onda i godišnju naknadu koja do sada nije plaćana, a ista će iznositi 97,50 KM bez PDV-a”, naglasio je ministar Bečarević.

Kako je istaknuto, zaključak je dio programskih mjera ove Vlade, prema kojima se sva imovina i resursi Kantona stavljaju u funkciju ispunjavanja potreba građana, kao i prikupljanja prihoda od te imovine.

Radio AS