Započeli radovi na sanaciji saobraćajnice u ulici Panjina kula

Danas su radnici građevinske firme “Demus” započeli sa radovima na sanaciji dijela saobraćajnice u ulici Panjina kula, između brojeva 2 i 19.

U ovoj fazi radova, mašinski se uklanjaju ostaci oštećenog asfalta i podloge, nakon čega slijedi postavljanje novog tampona duž dionice duge 210 metara. Projektom je predviđena ugradnja novih betonskih ivičnjaka, nakon čega slijedi polaganje dva sloja novog asfalta.

U završnoj fazi projekta, angažovana građevinska firma će uraditi postavljanje vertikalne i iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije.

Finansijer projekta je Općina Centar u čijem budžetu je za sanaciju ovog dijela ulice Panjina kula obezbijeđen iznos od 203.438 KM. Za nadzor projekta je zadužena firma “Radis”.

Kako je najavljeno, okončanje radova će najviše zavisiti od vremenskih prilika.

Projektu sanacije je prethodila rekonstrukcija separatne kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Panjina kula od broja 2 do broja 111, koju je realizovalo Kantonalno javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”. Za realizaciju ovog projekta, finansijska sredstva obezbijedila je Općina Centar, i to u iznosu od 988.587 KM.

Radio AS