Zastupnici Skupština KS o Prijedlogu zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas razmatraju Prijedlog zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju, sa sjedištem u Sarajevu.

Kako je kazao ministar privrede KS Adnan Delić, važno je što će ova agencija obavljati i poslove koji se odnose na podršku u privlačenju stranih i domaćih investicija, privatizaciju, koordinaciju i korištenje EU fondova na nivou KS.

Po njegovim riječima, nakon što je privatiziran veliki broj preduzeća na području KS-a, sa većinskim udjelom državnog kapitala, ukazala se potreba za dodatnim djelatnostima kojima bi se bavila ova agencija.

Obrazložio je kako je zabrinjavajući podatak iz 2019.godine, da je naprimjer, stepen pokrivenosti uvoza izvozom u KS bio 29 posto i da je duplo manji od stepena pokrivenosti na području FBiH koji iznosi 55 posto.

“To znači da se na području Kantona Sarajevo nikada i niko nije bavio ovim djelatnostima i zato imamo ovako loše rezultate kada su u pitanju direktne, strane i domaće investicije i generalno pokrivenost uvoza izvozom na području KS”, naglasio je Delić.

Suština ovog zakona, dodao je, jeste da Agencija bude suport, institucija gdje će i domaći i strani investitori, u kompleksnom administrativnom i birokratskom sistemu, ostvariti sve svoje interese.

Pored toga, kako je kazao, zastarjele su i neke zakonske procedure, kao što je Zakon o koncesijama i javno-privatno partnerstvu. Na području BiH, osim u Brčko distriktu, do danas, kako je rečeno,  nije realiziran ni jedan projekt javno-privatnog partnerstva, što utiče na loš poslovni ambijent i u državi i Kantonu.

Dosadašnja Kantonalna agencija za privatizaciju se zatrvara, a izborom direktora za 15 dana od dana donošenja zakona, bit će otvorena nova, Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju. Šest uposlenika stare agencije će biti uposleni u novu, a predviđeno je upošljavanje i pet novih uposlenika.

Za realizaciju su potrebna dodatna sredstva u iznosu 90.000 KM za 2022.godinu, te 530.000 KM za 2023.godinu.

Zastupnici SBBBiH i SDA su mišljenja da ne treba osnivati novu agenciju, pored već postojeće, već dopuniti nadležnosti stare. Sporno je i to što Agencija za privatizaciju Skupštini KS nije podnijela izvještaj o radu, te, kako zastupnik SDA Mahir Dević kaže, nisu postojale upravljačke strukture.

U tom smislu, zastupnik SBBBiH Zvonko Marić je mišljanja da se već postojećoj agenciji treba dodati i agencija za privlačenje investicija, što bi bio logičan slijed, te da je začuđujuće što se ide u osnivanje nove, a gašenje stare agencije.

“S obzirom na dosadašnji rad, odnosno nerad Kantonalne agencije za privatizaciju, a znamo da je privatizacija koja se desila u BiH, poznata kao ‘pljačkaška’ privatizacija, jer je opljačkano sve što se moglo opljačkati, zanima me, koliko je toga ostalo, da li postoji registar, popis imovine, potencijalni dio koji se može privatizirati u nekom narednom periodu te kakva je sudbina hotela ‘Maršal'”, pitanja su zastupnika Marića.

U toku je pauza, nakon koje će se zastupnici izjašnjavati o Prijedlogu zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju.

FENA

Radio AS