Zastupnici Skupštine KS predlažu rješenja i podnose inicijative za bolju sigurnost u saobraćaju

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo na hitnoj sjednici koja je posvećena sigurnosti u saobraćaju, razmatraju različite mogućnosti, te iniciraju donošenje izmjena i dopuna zakona o sigurnosti u saobraćaju na kantonalnom i višim nivoima.

U tom smislu je zastupnica Belma Kapo (SDP BiH) podnijela inicijativu kojom traži održavanje zajedničkih sastanaka premijera Federacije BiH, premijera Kantona Sarajevo i resornih ministara zbog hitne potrebe donošenja izmjena i dopuna niza postojećih zakona te izrade novih, a sve u cilju pooštravanja kaznene politike u FBiH.

Putem svojih zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH, ministara i zamjenika u Vijeću ministara BiH, istakla je Kapo, SDP će insistirati na hitnim izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

Takđer je i zastupnica Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović (SBiH) iznijela inicijativu za formiranje radne grupe za projekat prevencija povreda u saobraćaju u Kantonu Sarajevo, jer, kako je obrazložila, taj program u državama Evropske unije daje izuzetan rezultat.

“Projekat je dizajniran da prati riziko faktore koji dovode do povreda u saobraćaju, implementira mjere i specifične intervencije koje će prevenirati povrede u saobraćajnim incidentima. Potom se projekt uvezuje sa postincidentalnom brigom u kojoj se svaka karika jasno definiše, a nakon politike prevencije povređivanja, slijedi rigorozna primjena te politike. To bi bio strateški zadatak kojem treba odmah pristupiti”, istakla je ona.

Za počinitelje teških prekršaja u saobraćaju i onih koji su višestruki počinitelji zastupnik Jasmin Šaljić (SBiH), pored ostalog, predložio je i fizičko uništenje vozila, pred komisijom, što bi prekršitelj morao posmatrati. Jer, kako je obrazložio, zbog bahatih vozača ne treba da trpe drugi građani koji savjesno voze i poštuju pravila saobraćaja. Pozvao je na odgovornost i vlasti, građane i roditelje, da svi zajedno rade na rješenju problema.

Zastupnik Mahir Dević (SDA) smatra da današnja sjednica nije dobro pripremljena, jer nema ozbiljnog akcionog plana koji bi Skupština KS danas usvojila i donijela konkretne odluke. Izrazio je uvjerenje da će to biti neproduktivna sjednica sa usvojenim zaključcima u čiju provedbu sumnja.

(FENA)

Radio AS