Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS uručeno vozilo za prevoz hemodijaliznih pacijenata

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo prof. dr. Haris Vranić direktorici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS Amri Bašić-Živadinović uručio je vozilo za prevoz hemodijaliznih pacijenata. Ovo vozilo osigurano je sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo, sa razdjela Ministarstva zdravstva KS, u iznosu od 50.000 KM.

Ministar Vranić ovom prilikom naglasio je da se radi o vozilu koje po prvi put ima fiksiranu rampu za hemodijalizne pacijente u invalidskim kolicima, te da je moguće prevoziti takve pacijente potpuno sigurno, s obzirom da je moguće kolica fiksirati pojasevima u četiri tačke.

„Ovo je samo jedan u nizu projekata Ministarstva zdravstva koje obnavlja materijalno-tehnička sredstva potrebna svim javnim zdravstvenim ustanovama. Ovo je kvalitetno vozilo koje pruža sigurnost i kvalitetnu uslugu za pacijente i koje će služiti dugi niz godina za dobrobit naših pacijenata“ rekao je ministar Vranić.

Direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Amra Bašić-Živadinović istakla je da ova ustanova redovno prevozi 155 pacijenata na hemodijalizu, u tri smjene. Trenutno je 11 nepokretnih osoba, od kojih su šest ležeći pacijenti, a pet u indvalidskim kolicima.

„Hitna medicinska pomoć KS posebno vodi računa o hemodijaliznim pacijentima. Zahvaljujem se Vladi KS i Ministarstvu zdravstva, koji su prepoznali potrebu olakšavanja terapije za ove pacijente i donirali nam ovako dobro vozilo“, naglasila je direktorica.

Predsjednica Udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata KS Amela Šiljević istakla je kako će ovo vozilo veoma koristiti pacijentima. Prema njenim riječima, život dijaliznih pacijenta veoma je težak te se zahvallila svima koji rade na poboljšanju njihovih životnih uslova.

Radio AS