Završena GIS platforma energijske efikasnosti stambenih zgrada za Novo Sarajevo

U okviru projekta “Dekarbonizacija energetskog sektora u BiH – DecES” kojeg provodi Njemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ, a finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), Općina Novo Sarajevo odabrana je kao jedna od prve četiri jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za koje je izrađen Geografski informacioni sistem (GIS platforma) energijske efikasnosti stambenih zgrada.

GIS platforma, koja sadrži bazu podataka i interaktivnu mapu energijske efikasnosti stambenih zgrada za Općinu Novo Sarajevo je završena i treba da posluži u svrhu povećanja kapaciteta i pružanja tehničke pomoći Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, Kantonu Sarajevo i Općini Novo Sarajevo, a u okviru izrade Programa obnove stambenih zgrada u Federaciji BIH čiji nosilac je planiran da bude Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Cilj cjelokupnog projekta je uspostaviti funkcionalne jedinice koje su posvećene planiranju, koordinaciji i praćenju dugoročnih scenarija dekarbonizacije usklađenih s ciljevima koji se trebaju postići do 2050. godine.

Mapu možete pogledati na sljedećem linku: GIS PLATFORMA – OPĆINA NOVO SARAJEVO

Radio AS