Zbog povećanja zagađujućih materija u zraku: Proglašena epizoda “Pripravnost” u Kantonu Sarajevo

Na osnovu izmjerenih koncentracija zagađujućih materija u zraku i stabilne vremenske prognoze, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor zaključilo je da su ispunjeni uslovi za proglašenje epizode “Pripravnost” za područje Kantona Sarajevo, prema Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo na automatskim stanicama Otoka, Ilidža, Hadžići i Ilijaš zabilježena su prekoračenje praga Pripravnosti za PM¹º čestične tvari u zraku(50µg/m³) za prethodni dan. Na stanici Vijećnica izmjerene vrijednosti za PM¹º nisu prešle graničnu vrijednost predviđenu za epizodu “Pripravnosti”.

Ostali praćeni polutanti nisu bilježili prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti, osim za vodik sulfid.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra i naredna tri dana se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slabog intenziteta, zbog čega postoje uslovi za inverziju u jutarnjim i večernjim satima. Očekuje se daljnje nakupljanje zagađujućih materija, rast njihovih koncentracija, naročito u jutarnjim i večernjim satima.

Stručno tijelo je, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, proglasilo epizodu “Pripravnost” u zonama A,B,C,D sa preporukama u cilju zaštite zdravlja građana usljed povišenih koncentracija zagađujućih materija.

U epizodi “Pripravnost”, poduzimaju se sljedeće mjere:

 • Komunalne i druge ovlaštene institucije intenziviraju čišćenje i pranje cesta u skladu sa vremenskim uslovima i pri tome ne narušavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju
 • Primjena “mokrog postupka” sa otopinom za obaranje koncentracije čestica za zimsko od održavanje cesta, od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija na svim glavnim gradskim saobraćajnicama, regionalnim i magistralnim cestama
 • Apeli stanovništvu da smanje broj vozila u prometu korištenjem jednog vozila za više osoba
 • Pojačan inspekcijski nadzor nad gradilištima
 • Upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja
 • Upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica na koja se odnosi Plan, a koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2ºC, te pređu na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti
 • Maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prijevoza, koji ne zagađuju okoliš (trolejbusi,tramvaji i autobusi na CNG)
 • Upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka
 • Upozorenje građanima koji koriste čvrste energente za zagrijavanje prostora da je kažnjivo odlaganje vrelog pepela u kontejnere za komunalni otpad
 • Upozorenje ustanovama školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole
 • Upozorenje da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru i u postrojenjima koja nisu namijenjena za spaljivanje otpada uz pojačan inspekcijski nadzor
 • Mjere se posebno odnose na pravna i fizička lica koja u svojoj djelatnosti produkuju otpad koji je sagoriv, poput otpadnih ulja, automobilskih guma, ambalaže i slično
 • Pojačan inspekcijski i drugi nadzor nad primjenom svih mjera
 • Poziv pravnim licima da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prijevoza i gradskih saobraćajnica u zoni A.
 • Zabrana kretanja automobila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa uz asistenciju organa MUP-a, te zabrana kretanja teretnih vozila čiji motori imaju normu EURO1 i manju u skladu sa članom 95. Zakona o uređenju saobraćaja na području Kanotna Sarajevo – ovo se ne odnosi na vozila policije, inspekcije, javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila invalidnih lica, i vozila hitnih intervencija (civilne zaštite, hitne pomoći, vatrogasaca)
 • Upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na Ekotelefon br. 033/660-000 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Radio AS