Zgrada u ulici Josipa Vancaša vraćena u posjed Ministarstva zdravstva KS

Zgrada u ulici Josipa Vancaša broj 4 vraćena je u posjed Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a danas je potpisan Sporazum o načinu izmirenja međusobnih potraživanja za radove na ovoj zgradi.

Rezultat je to zajedničkih napora Ministarstva zdravstva i Ministarstva finansija KS, na čijem su čelu ministri Haris Vranić i Davor Čičić.

Naime, Caritas Bosne i Hercegovine, koji je pravni sljednik Caritas Biskupske konferencije BiH, i JU „Centar za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva“ Sarajevo, odnosno današnja JU “Zavod za zaštitu žena i materinstva KS”, zaključili su 1999. godine Ugovor o ustupanju zgrade u navedenoj ulici za potrebe ovog dobrotvornog društva. Ovaj Ugovor je podrazumijevao da Caritas može vlastitim sredstvima izvršiti rekonstrukciju i adaptaciju zgrade uništene ratnim dešavanjima.

Nakon utvrđivanja oštećenosti i nemogućnosti daljeg finansiranja, te obustave radova od strane korisnika, objekt nikada nije stavljen u funkciju. Komisija Zavoda za izgradnju KS utvrdila je procjenu vrijednosti uloženih sredstava u iznosu od 447.437 KM.

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 450.000 KM, na razdjelu Ministarstva zdravstva, a Caritasu će se na ime uloženih sredstava isplatiti 447.437 KM u skladu sa Sporazumom o načinu izmirenja međusobnih potraživanja za radove na zgradi u ulici Josipa Vancaša 4.

Sporazum su danas potpisali ministri zdravstva i finansija KS sa predstavnicima Caritasa BiH, odnosno direktorom, monsinjorom Tomom Kneževićem, te advokatom Augustom Jančikom i direktorom Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS Enisom Hasanovićem.

Monsinjor Knežević izjavio je kako je ovo značajan dan za Caritas BiH, te da mu je drago da je ova vlast prepoznala značaj rješenja ovog problema.

Ministri Vranić i Čičić rekli su kako ništa ne bi bilo moguće bez dobre saradnje resornih ministarstava i menadžmenta Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva i Caritasa.

“Skupština KS je prepoznala značaj Caritasa za BiH, a mi smo se potrudili da nađemo sredstva. Drago mi je što smo ovo uspjeli završiti i vratiti zgradu u posjed Ministarstva zdravstva”, rekao je ministar Vranić.

Današnjim potpisivanjem konačno je stavljena tačka na spor koji traje duže od 20 godina.

Radio AS