ZZO KS: Lista lijekova u Kantonu Sarajevo je ubjedljivo najobuhvatnija u BiH

Nestašica lijekova u Bosni i Hercegovini nije rijetka pojava, pa je stoga N1 u vezi s tim kontaktirao i nadležne kako bismo saznali kakva je trenutno situacija. Odgovorili su nam iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevu odakle su poručili da su obezbijedili finansijska sredstva za finansiranje lijekova sa liste lijekova Kantona Sarajevo.

Dalje su pojasnili da je obaveza nabavke i prometovanja većine lijekova na ugovornim apotekama Zavoda, i na veledrogerijama koje iste prometuju.

“Kada je u pitanju snabdjevenost apoteka navedenim lijekovima, nismo imali obavještenje da postoji defektura ili problem u snabdijevanju za bilo koji od lijekova koji se nalaze na pozitivnoj listi Kantona Sarajevo. Lista lijekova Kantona Sarajevo koju donosi Ministarstvo zdravstva, zaista ima jako veliki broj lijekova koji su dostupni pacijentima na teret Zavoda i ubjedljivo je najobuhvatnija u cijeloj BiH”, kazali su iz Zavoda.

Dalje su naglasili da su cijene lijekova sa listi utvrđene državnim i federalnim propisima te da su isti u svim kantonima u Federaciji BiH koji poštuju pozitivne zakonske propise.

“Nijedan Zavod u Federaciji BiH nema utjecaja na formiranje cijena lijekova, već je dužan primijeniti mehanizme utvrđivanja cijena utvrđene državnim i federalnim propisima. Za skupe lijekove, za teške bolesti, koji nisu obuhvaćeni kantonalnom listom lijekova ili listom lijekova koji se finansiraju na teret Fonda solidarnosti FBiH, osiguranik ima pravo podnijeti zahtjev za refundaciju Komisiji za lijekove koju je imenovalo Ministarstvo zdravstva KS. Ukoliko se u nekom momentu pojavi nestašica nekog lijeka sa pozitivne liste lijekova KS u ugovornim apotekama, pa osiguranik, na osnovu propisanog recepta, kupi lijek ličnim sredstvima u apoteci koja nije ugovorna, ostvaruje pravo na refundaciju sredstava. Zakonom propisani rok za rješavanje po podnesenim zahtjevima je 30 dana”, pojasnili su.

Precizirali su i kako se zahtjev podnosi.

“Zahtjev se podnosi tako da se uz zahtjev za refundaciju prilože nalazi sa Klinike gdje se nalazi preporuka za navedeni lijek te original račun za kupljeni lijek. Zahtjev se predaje na protokolu, u bilo kojoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo”, zaključili su iz Zavoda.

N1 BiH

Radio AS