Akcija “Očisti – recikliraj”: Počelo hortikulturno uređenje osnovnih škola i edukacija učenika o pravilnom odlaganju otpada

U okviru proljetne akcija čišćenja “Očisti – recikliraj”, danas su u Osnovnoj školi “Vrhbosna” počele aktivnosti koje će se sprovoditi u školama na području Kantona Sarajevo. Pored redovnih aktivnosti na uređenju zelenih površina, u sklopu akcije vršit će se i uređenje školskih dvorišta u dvije osnovne ili srednje škole po općini, a OŠ “Vrhbosna” je prva od njih.

Prema riječima Amira Mudželeta izvršnog direktora KJKP Park, planirano je orezivanje žive ograde i hortikulturno uređenje školskog dvorišta, čišćenje i pranje školskog dvorišta i odvoz otpadaka, postavljanje posuda za odvojeno prikupljanje otpada, kao i za elektronski i elektronički otpad te edukacija ekološke sekcije.

Portprol KJKP Rad Mirza Ramić naveo je da je proljetna akcija čišćenja polivalentna aktivnost koja se provodi u saradnji sa KJKP Park, Ekopak i ZEOS eko-sistem.

“Biće izvršeno mašinsko čišćenje saobraćajnice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole, te edukacija učenika o adekvatnom postupanju sa otpadom, te izdvajanju reciklažih sirovina u posude namijenjene za ovu vrstu otpada. Učenici su imali priliku da izvrše odlaganje elektronskog i električnog otpada, te da dobiju više informacija o ovom otpadu koji se svrstava u opasan”, rekao je Ramić i dodao da se akcija nastavlja na lokalitetu Kovača u periodu od 12 do 15 sati.

“Biće postavljeno mobilno reciklažno dvorište gdje će građani moći odložiti elektronski i električni otpad, a od 15 do 18 sati bićemo na lokaciju u ulici Safvet-bega Bašagića, u neposrednoj blizini Bakija. Pozivamo građane da daju svoj doprinos i aktivno učestvuju u ovoj akciji”, rekao je Ramić.

Podsjećamo, akcija je počela 9. aprila u Starom Gradu i trajat će do 27.05.2022. godine. Planirano je da za svaku općinu na području Kantona Sarajevo se izdvoji 7 dana.

Raspored aktivnosti:

Hortikulturno uređenje i čišćenje:

– 11.04.2022. god. u 10 sati – JU OŠ “Vrhbosna”,
– 12.04.2022. god. u 10 sati – JU Srednja škola za tekstil, kožu, i dizajn Sarajevo.

U saradnji KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo i Ekopak u periodu od 09.04. do 15.04.2022. godine na području Općine Stari Grad Sarajevo postaviti će se zeleni zvonasti kontejneri za odlaganje AMBALAŽNOG STAKLA. Obavještavamo građane da ovu vrstu otpada mogu odložiti na sljedećim lokacijama:

– Trg Alije Izetbegovića,
– Austrijski trg,
– Plato Mihrivode,
– Raskrsnica ulica Safvet-bega Bašagića i Medrese.

Proljetnom akcijom građani će imati mogućnost odvojenog odlaganja ELEKTRONSKOG i ELEKTRIČNOG OTPADA putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilno reciklažno dvorište će biti operativno 6 dana u sedmici, sa izuzetkom petka, prema sljedećem rasporedu lokacija i termina:

09.04.2022. godine
– Alifakovac (kod Inat kuće) – od 12 do 15 sati
– Austrijski trg – od 15 do 18 sati

10.04.2022. godine
– Trg Alije Izetbegovića – od 12 do 15 sati
– Josipa Štadlera (kod bivše higijene) – od 15 do 18 sati

11.04.2022. godine
– Kovači (kod zelenog otoka) – od 12 do 15 sati
– Safvet-bega Bašagića (kod Bakija) – od 15 do 18 sati

12.04.2022. godine
– Sedrenik (kod česme) – od 12 do 15 sati
– Plato Mihrivode – od 15 do 18 sati

13.04.2022. godine
– Safvet-bega Bašagića (kod Cineme) – od 12 do 18 sati

14.04.2022. godine
– Bistrička stanica – od 12 do 18 sati

Raspored aktivnosti po općinama i informacije o proljetnoj akciji možete dobiti putem viber poruka na broj 062 00 22 44.

Radio AS