Asocijacija socijalnih radnika KS upozorava na diskriminaciju socijalnih radnika u obrazovanju

Asocijacija socijalnih radnika Kantona Sarajevo ukazala je da se vrši diskriminacija socijalnih radnika u obrazovanju sa novim Pedagoškim standardima i normativima koji propisuju 0,5 izvršilaca socijalnih radnika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo.

Ovim standardima “normira se da broj stručnih saradnika socijalnih radnika u stručnoj službi škole bude 0,5 izvršilaca, što je, tvrde iz Asocijacije, diskriminatorno u odnosu na druge stručne saradnike, pedagoge i psihologe, za koje je normiran jedan izvršilac”.

“Smatramo da u vremenu kada su prisutni brojni izazovi roditeljstva, kada se povećalo  nasilje, ali i druga društveno neprihvatljiva ponašanja djece i mladih, uključujući i  povećan broj krivičnih djela čiji su izvršioci maloljetna lica i kada je neophodan stručni rad s  roditeljima i porodicom, inicijativa treba biti usmjerena na jačanje kapaciteta stručnih službi škola. Zapošljavanje 0,5 socijalnih radnika je samo zadovoljavanje forme”, saopšteno je iz Asocijacije socijalnih radnika KS.

Navode i to da je potrebno da škole imaju multidisciplinarni stručni tim na puno radno vrijeme kako bi se provodio preventivni rad s djecom i porodicama, te osigurala potrebna odgojno-obrazovna podrška i stručni tretman. 

Kako kažu, jedino kontinuiranim radom i zalaganjem multidisciplinarnog stručnog tima u školi može se doprinijeti prevenciji društveno neprihvatljivih  ponašanja djece i mladih i pravovremeno poduzeti intervencije kada je to potrebno.

“Nažalost,  zbog nepune norme i/ili rada u više škola izostaje prevencija, te se angažman svodi uglavnom na intervencije. Novim Pedagoškim standardima i normativima socijalni radnici, kao stručni saradnici, su diskriminisani, te je struka socijalnog rada u obrazovanju degradirana u odnosu na druge stručne saradnike”, navedeno je u saopćenju Asocijacije socijalnih radnika u KS.

Radio AS