Počela sanacija Trga Karla Paržika na Marijin Dvoru

U toku jučerašnjeg dana započeli su radovi na sanaciji dijela pješačkog pojasa i Trga Karla Paržika ispred Crkve sv. Josipa na Marijin Dvoru.

Radnici firme “Flex Invest” d.o.o. Sarajevo započeli su sa skidanjem postojećeg sloja asfalta. Nakon toga planirano je nasipanje i priprema terena za ugradnju novih betonskih ploča. Projektom je planirana i ugradnja novih ivičnjaka kao i saobraćajnih stubića.

Za realizaciju ovog značajnog infrastrukturnog projekta iz budžeta Općine Centar izdvojeno je 527.145 KM.

Karlo Paržik bio je istaknuti češki arhitekt, koji je živio i radio u Sarajevu. Projektovao je mnoge znamenite zgrade u Sarajevu i BiH uključujući Vijećnicu, Narodno pozorište, Zemaljski muzej, Šerijatsku sudsku školu, Belediju, Srpsko-pravoslavnu bogosloviju kao i mnoge druge upravne, sudske, privredne, vojne, kulturne, vjerske i stambene objekte.

“Koristimo priliku da zamolimo građane za razumijevanje i strpljenje jer ćemo sa realizacijom ovog projekta dobiti moderni pješački pojas u samom centru grada”, naveli su iz Općine Centar.

Radio AS