Besplatne elektronske zdravstvene kartice za najmlađe stanovnike Kantona Sarajevo

Najmlađim, novorođenim stanovnicima Kantona Sarajevo, koji su u isto vrijeme postaju novi članovi Zavod zdravstvenog osiguranja Kanton Sarajevo, prilikom prve prijave na osiguranje, bit će dodijeljene prve – besplatne elektronske zdravstvene kartice.

Kako je istakao direktor Zavoda Muamer Kosovac, ovim gestom šalje se poruka dobrodošlice njihovim najmlađim osiguranicima, te potvrđuje opredjeljenje za podršku osiguranicima, kao i za olakšanje pristupa pravima na koji god način je to moguće.

“Vodeći brigu o svim kategorijama osiguranika, pa tako i o našem najvećem blagu – našim najmlađim članovima, Zavod zdravstvenog osiguranja KS je dao prijedlog Odluke o naknadi za izdavanje elektronskih zdravstvenih kartica, kojom će se osloboditi plaćanja naknade za izdavanje elektronske zdravstvene kartice prilikom prve prijave na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, naši tek rođeni osiguranici, a koju je usvojio naš Upravni odbor”, obrazložio je Kosovac. 

Podsjetio je i kako Zavod provodi i programe sufinansiranja potpomognute oplodnje već duži niz godina, zbog čega je u 2022. godini bio lider u osiguranju i proširivanju paketa prava za bračne i vanbračne partnere koji imaju poteškoće sa začećem, kao i da je izdvojio preko  4,7 miliona KM kroz refundacije za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje, te pozitivno riješio 1.486 zahtjeva u korist osiguranika. 

Direktor Kosovac je također naglasio da su, prilikom prve prijave bebe, nosioci osiguranja obavezni u najbližoj poslovnici ZZO KS ispuniti obrazac za prijavu člana ZO1, te dostaviti kopiju rodnog lista i CIPS prijavnicu, kako bi njihove bebe ostvarile ovo pravo.

Radio AS