Bjelašnica: Najavljeno izmještanje četverosjedne žičare koja nije u funkciji od 2017. godine

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i direktor KJP “Z01’84” Jasmin Mehić danas su na Bjelašnici predstavili projekt “Izmještanje četverosjedne žičare” koja je nabavljena i montirana 2017. godine.

Jedan je od najkompleksnijih projekata koji godinama narušava imidž Ski-centra, ali i svakodnevno podsjeća na greške koje moraju biti ispravljene. Izgradnja žičare završena je u novembru 2017. godine, a do danas je ostvarila svega 205 radnih sati, od čega je većina bila u fazi testiranja i pripreme i nije korištena za prevoz skijaša.

Kako je istaknuto, radi se o vrlo jednostavnom, baznom modelu žičare koji nije namijenjen za rad na ekstremnim vremenskim uslovima. Žičara je postavljena na mjesto gdje je izložena jakim udarima vjetra, koji u zimskom periodu žičaru okuju u led u manje od 48 sati.

“Fiksna instalacija nije trebala završiti na ovoj lokaciji. Riječ je o žičari koja je na udarima vjetra i koju okuje led. Nakon što su razmatrane alternativne lokacije za premještanje, zaključeno je da je najopravdanije izmještanje na drugu lokaciju“, rekao je direktor Mehić.

Kako je istaknuto, nakon provedenih analiza, ekonomski najopravdanija i tehnički najpogodnija lokacija je izmještanje na lokaciju ski lifta “BY“.  Žičara bi bila postavljena na istoj polaznoj i dolaznoj stanici, kao trenutni ski lift “BY“. Preporuka proizvođača je da zbog izrazito strme trase na ovoj lokaciji nije moguće napraviti novi površinski lift i da je jedino rješenje postavka žičare.

Direktor Mehić dodao je da je ZOI’84 imao jednu od najuspješnijih zimskih turističkih sezona sa preko 130 dana skijanja i značajnim rastom broja korisnika usluga, što je pokazatelj da Olimpijski centar Bjelašnica-Igman može da bude oslonac razvoja zimske turističke ponude Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine.

„Petnaest direktora upravljalo je ovim preduzećem u postratnom periodu i različiti pravci djelovanja doveli su do urušavanja internih struktura društva i razbijanja vizije dugoročnog razvoja lokacije.  Dolaskom u kompaniju zatekli smo preko 150 radnih sporova od ukupno 127 uposlenih, ali i brojne tužbe dobavljača i ugovornih partnera. U zadnjih 12 mjeseci imali smo preko 40 izvršenja sudskih presuda i stalne blokade računa. Samo u protekloj godini isplatili smo preko četiri miliona obaveza po izvršnim presudama i obaveza prema dobavljačima, koje su morale biti riješene prije nego krenemo u razvoj Ski-centra. Nažalost, imali smo i isplate tužbi za usluge koje nikad nisu pružene i gdje je isključivo nemarom nekadašnjih struktura došlo do gubljenja velikih sporova. Najveći takav spor u ovog godini je bio sa kompanijom KAGO DVA iz Slovenije, koji su dobili izvršnu presudu na 560.000 KM, bez da su pružili bilo kakvu vrstu usluge prema KJP ZOI’84“, rekao je Mehić.

Premijer Forto rekao je da je nova uprava na čelu sa direktorom Mehićem uspjela napraviti pravu revoluciju na Bjelašnici, te da je cilj vratiti Sarajevo na skijašku mapu svijeta kroz unapređenje infrastrukture na našim olimpijskim planinama.

“Zbog nemara stare uprave ZOI-a, milionski projekt četvrosjedne žičare je propao. Iako su znali da lift neće raditi zbog izrazito zahtjevnog terena i vjetrova koji pušu preko vrha Bjelašnice stvarajući naslage snijega i leda, svejedno su ga montirali. Nova uprava ZOI’84 u zadnjih godinu dana radila je na čišćenju nevjerovatne zaostavštine i nemara prethodnih uprava. Stanje je konsolidovano, a naša vizija razvoja Bjelašnice je da je stavimo na skijašku mapu Evrope i svijeta, da vratimo olimpijski duh kroz ulaganje u infrastrukturu i unapređenje sadržaja – povećanje broja šestosjeda, gondola i izgradnju novih staza”, rekao je premijer Forto.

Od projekata koji su realizirani u sezoni 2021/2022 su izgradnja novog ski lifta BX, nabavka dvije nove mašine za uređenje staza u vrijednosti blizu dva miliona KM, što su prve potpuno nove mašine koje su stigle na Bjelašnicu od 1997. godine, unapređenje parking sistema SKI DATA, kao i brojni manji projekti koji podižu kvalitet i efikasnost skijališta.

Od projekata koju su u implementaciji, najvažniji i njaveći je izrada master plana skijališta koji trasira strategiju razvoja Ski centra Bjelašnica-Igman. Jedan od osnovnih projektnih zadataka koji se rješava ovim planom je uvezivanje skijališta Bjelašnica-Igman.  

Planirano je:
 -Osnježenje preko 10 kilometara staza. Bjelašnica trenutno raspolaže sistemom osnježenja samo na stazama 1 i 3, a ovim projektom je predviđeno osnježenje svih preostalih staza.- Izgradnja garaže za šestosjed sa pratećim prostorijama u sklopu koje će biti konačno riješen i problem javnih toaleta.
– Za potrebe vještačkog osnježenja gradi se novo akumulaciono jezero, koje će ujedno obogatiti i ljetni turistički sadržaj u narednim sezonama.
– Zamjena starog ski lifta K1 za novi, površinski ski lift, s obzirom na to da je trenutna instalacija stara preko 30 godina.
– Dječiji ljetni i zimski Ski-park Bjelašnica i Igman: Nabavka traka za početnike i novih dječijih liftova čime se stvaraju temelji za obuku novih skijaša i sadržaje za naše najmlađe kategorije.
– Proširenja staza, nivelacije terena, hidro sjetva i drenažni sistemi osiguravaju kvalitetnije i lakše uređenje staza, manju potrošnju energenata za pripremu staza, veću ugodnost skijanja i smanjenje broja povreda.  
– Revitalizacija biatlon centra na Velikom Polju prvi je korak u revitalizaciji cjelokupnog lokaliteta Veliko Polje.
– Do kraja godine počinje izrada projekte dokumentacije za izgradnju nove gondole do vrha Bjelašnice i obnovom objekata na vrhu Bjelašnice.

Sve projekte obnove i revitalizacije olimpijskih sadržaja na Bjelašnici i Igmanu sufinansira Ministarstvo privrede KS koje je samo u prethodnoj godini u te svrhe uložilo više od pet miliona KS.  U ovoj godini uložit će 27, 9 miliona KM u obnovu olimpijskih sadržaja.

Radio AS