Budućnost prevoza: E-GO car sharing stiže u Sarajevo

Najsavremenija inicijativa car-sharing koncepta, uskoro stiže u Sarajevo pod imenom e-GO, a predstavljen je ovih dana u okviru Energetskog samita u BiH 2023 u Neumu.

E-GO je nastao kao rješenje za aktuelne probleme u Sarajevu, a tiču se parkinga, zagađenja okoliša i prevelikog broja auta na gradskim ulicama. Osim što je jednostavan za upotrebu bez suvišne administracije, e-GO je i ekološki neškodljiv i sva auta koja će uskoro biti dostupna na sarajevskim ulicama su električna.

“U skladu sa globalnim trendovima, želimo Sarajevu i Bosni i Hercegovini ponuditi nešto inovativno, korisno i pristupačno, a ujedno razvijati i svijest o važnosti zaštite okoline, te doprinijeti afirmaciji korištenja električnih automobila, što je već odavno evropski i svjetski trend. e-GO donosi promjenu načina života, kojoj će se najbrže prilagoditi oni koji žele jednostavan, dinamičan i praktičan životni stil”, istakla je Aldina Hadžić, direktorica e-GO kompanije, te najavila da će se uskoro u Sarajevu građani i građanke moći uvjeriti u sve prednosti ovakvog koncepta.

Pojam CarSharing je oblik kratkoročnog najma automobila u urbanim sredinama koja podrazumijeva samostalno korištenje vozila uz potpunu samostalnost i komociju upravljanja.

U okviru Energetskog samita u BiH 2023 u Neumu predstavljen je kompletan projekat, prezentiran prvi model gradskog električnog modela Renault Twingo, otvorena registracija prvih korisnika koji će ostvariti dodatne pogodnosti pri korištenju aplikacije i novog koncepta prijevoza na sarajevskim ulicama, a učesnici Samita se na licu mjesta mogu informirati o svim detaljima projekta.

“Važno nam je učestvovati na ključnom događaju energetskog sektora u BiH i predstaviti koncept koji je u duhu svih reformi u ovoj oblasti i koji predstavlja budućnost kako energetskog sektora tako i prijevoza koji je usko povezan za energijom. Zato slobodno možemo reći da je sa e-GO konceptom ta budućnost stigla u BiH”, istakla je Hadžić.

Aplikacija će uskoro biti dostupna na AppStore i GooglePlay platformi, što je prvi korak ka korištenju e-GO usluge, a uskoro slijedi prezentacija ovog koncepta medijima i građanima, kao i kompanijama i donosiocima odluka.

(N1)

Radio AS