Budžet Općine Centar za narednu godinu iznosi 70.690.000 KM

Danas je održana 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar koju je vodio predsjedavajući Sejad Đozo.

Na sjednici su općinski vijećnici sa 24 glasa usvojili Budžet Općine Centar za 2023. godinu, u iznosu od  70.690.000 KM, što predstavlja najveći iznos usvojenog finansijskog dokumenta.

U svom uvodnom izlaganju predlagač dokumenta načelnik Općine Centar Srđan Mandić je kazao da je prijedlog budžeta u odnosu na usvojeni nacrt ovog dokumenta uvećan za 22.110.000 KM.

“Posebno želim naglasiti činjenicu da je kompletna procedura usvajanja i donošenja ovog finansijskog dokumenta ispoštovana, od njegovog usvajanja u obliku nacrta, održavanja javnih rasprava i radnih sastanaka sa klubovima vijećnika i uvažavanja gotovo svih predloženih amandmana do njegovog prijedloga. Tekući transferi Općine planirani su u iznosu KM 16.465.200 KM i čine 23,29% raspoređenih sredstava Budžeta. Ova budžetska kategorija obuhvata sredstva raspoređena na projekte koji su direktno usmjereni za podršku građanima, putem javnih ustanova, nevladinog sektora, subvencija javnim preduzećima ili neposredno pojedincima. Za kapitalne izdatke u budžetu za narednu godinu planiramo iznos od 37.174.000 KM što čini 52,59 % ovog finansijskog dokumenta”, objasnio je načelnik Mandić.

Za narednu godinu  je planirano finansiranje niza značajnih projekata od značaja za poboljšanje uslova života naših sugrađana: prevoz učenika (305.000 KM), tekuće održavanje kosog lifta na Ciglanama (100.000 KM), rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u Kranjčevićevoj ulici – II faza (595.000 KM), poboljšanje uslova rada u školama i predškolskim ustanovama (350.000 KM), regulacija dijela potoka Sušica (2.000.000 KM), saniranje lokalnih ulica sa parkiralištima (300.000 KM), investiciono održavanje ulica i izgradnju nove saobraćajne infrastrukture (2.400.000 KM), sanacija kanalizacione mreže u ulicama koje su u okviru projekta sanacije vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija iz sredstava EBRD-a (500.000 KM), infrastrukturno uređenje poslovne zone Šip – Inovacijsko – tehnološki park Šip (1.270.000 KM), adaptacija šalter sale sa odjeljenjem MUP-a za pružanje usluga izdavanja ličnih dokumenata (100.000 KM). Za rekonstrukciju i investiciono održavanje ulica u nadležnosti Općine Centar planirano je 3.850.000 KM…

Na današnjoj sjednici Melća Đidelija iz Naše stranke je položila svečanu zakletvu pred općinskom vijećnicima čime je dobila mandat kao nova vijećnica Općinskog vijeća Centar, umjesto dosadašnjeg vijećnika Nihada Uka koji je sada zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo.

Radio AS