Novo Sarajevo: Obezbijeđena oprema za hidrantsku mrežu za objekte kolektivnog stanovanja

Objekti kolektivnog stanovanja na području općine Novo Sarajevo dobit će kompletnu opremu za hidrantsku mrežu. Općina Novo Sarajevo je putem Službe za civilnu zaštitu izvršila nabavku navedene opreme, a koja će biti distribuirana putem Upravitelja.

Tim povodom, načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović i predstavnici osam upravnika, Sarajevostan d.o.o., Hetig d.d., Epismont d.o.o., OKI d.o.o., Fidges d.o.o., TIP-TOP d.o.o., Metal Eksport d.o.o. i Hidromontaža d.d. potpisali su ugovor o dodjeli opreme, a koja se sastoji od crijeva za hidrant sa spojkama, kutnih ventila sa spojnicom, mlaznica sa zasunom i  hidrantskih ormarića.

Pomoćnik načelnika za Civilnu zaštitu Muhamed Memišević istakao je da u zadnje dvije godine nije bilo nabavke ove opreme koja je od ključnog značaja kada je u pitanju zaštita života i imovine građana, te podizanja stepena protivpožarne zaštite na viši nivo. 

“Vrijednost nabavke opreme je oko 47.000 KM. Nakon izvršene ankete, osam upravitelja je iskazalo potrebu za novim setom hidrantske opreme, a ugradnjom iste, hidrantska mreža će se dovesti u ispravno stanje”, istakao je Memišević, te dodao da se u narednom periodu mora raditi na osiguravanju opreme od potencijalnih otuđenja i devastacija.

Načelnik dr. Hasan Tanović kazao je da će Općina Novo Sarajevo, putem Civilne zaštite već od naredne godine intenzivirati saradnju sa upraviteljima, kako bi se stanje u objektima kolektivnog stanovanja podiglo na veći nivo, a time i kvalitet života građana ove lokalne zajednice.

Radio AS