Centralna izborna komisija dala saglasnost da se postavi videonadzor u zgradi Općine Centar

Na inicijativu načelnika Općine Centar Srđana Mandića održan je sastanak sa v.d. predsjednicom Općinske izborne komisije Merimom Brdarić.

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima podrške Općine obezbjeđenju potpune transparentnosti i zaštite izbornog procesa u zgradi Općine Centar. Načelnik Mandić je predložio, a Općinska i Centralna izborna komisija dale saglasnost da se postavi video nadzor koji će pokrivati prostorije u kojima se odvija izborni proces.

U ispunjenju ovog cilja Općina Centar stavlja sve svoje ljudske i tehničke kapacitete na raspolaganje Općinskoj izbornoj komisiji koja je zadužena za provođenje izbornog procesa. Također, parking prostor Općine Centar će biti u potpunosti stavljan na raspolaganje Općinskoj izbornoj komisiji.

Podsjećamo građane da se Opći izbori održavaju u nedjelju, 2. oktobra 2022. godine. Biračka mjesta će biti otvorena za glasanje od 7 do 19 sati. Birači, pored ostalih mogućnosti,  lokaciju svog biračkog mjesta mogu provjeriti i slanjem SMS poruke na broj 091 12 12 12.

Da bi mogao glasati birač na biračkom mjestu mora pokazati jedan od važeći dokumenata države Bosne i Hercegovine a to su Lična karta, Vozačka dozvola ili Pasoš.

Radio AS