Četiri miliona KM za rekonstrukciju i opremanje školskih kabineta u KS

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje pokrenulo je aktivnosti na izradi registra o školskoj infrastrukturi i opremljenosti.

Dio tog registra čini i cjelina kabineta za izvođenje nastave iz Fizike, Hemije i Biologije za koje su danas u Ministarstvu zaprimili projektnu dokumentaciju.

“Na osnovu ove dokumentacije krećemo u rekonstrukciju i opremanje kabineta. U Prijedlogu budžeta za 2022. godinu predvidjeli smo četiri miliona KM. Ovo je dio sveukupne obrazovne reforme kojom želimo kreirati ugodan i funkcionalan ambijent za učenje i podučavanje”, navela je ministrica Naida Hota-Muminović, ministrica za odgoj i obrazovanje KS.

Zahvalila je izvođaču “Studio Dva” za isporučeni posao i rukovodstvima škola za kvalitetu saradnju.

Radio AS